Přeskočit na obsah

Homole v rukách Eleonory z Ugarte

Chcete-li alespoň symbolicky vystoupat k nebesům, vydejte se svatými schody na poutní místo Homole s barokním kostelem Panny Marie Bolestné, které zbudovala hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte a otevřela zde také první českou školu v kraji. Počet schodů 153 není náhodný. Poutník, který se na každém schodě pomodlí otčenáš a zdrávas se tak na posledním schodě pomodlí celý růženec. Odměnou se pak všem otevřou krásné pohledy do kraje. Legenda říká, že původně měl stát kostel na sousedním, asi 1 km vzdáleném vrchu zvaném Chlum. To se ale nelíbilo Bohu, proto poručil andělům, aby v noci přestěhovali základy stavby na nedalekou Homol. Této legendě odpovídala také původní barokní výzdoba schodiště.

Info pro skupiny: Památka je volně přístupná, nutný je objednat vstup do kostela nebo organizovanou kostýmovanou prohlídku.

Kontakty: www.homolskeschody.cz, vstup do kostela – paní Petrášová 723 052 579.

Podmínky rezervace: Počet osob na prohlídku kostela není omezen.

rop eu
nahoru