Přeskočit na obsah

Vojenské památky

Když se v roce 1933 dostal v Německu k moci Adolf Hitler a začal se tam rozbíhat mohutný zbrojní průmysl, bylo jasné, že Evropě hrozí vážné nebezpečí. Československo bylo jedním z nejvíce ohrožených států, neboť německé obyvatelstvo v pohraničí v mnoha případech tvořilo většinu obyvatelstva té oblasti a stále častěji požadovalo připojení k říši. Úzký a protáhlý tvar republiky byl v případě útoku ze severu pro naši obranu nevýhodný, a proto při této části hranice s Německem vzniká mohutný systém železobetonových opevnění po vzoru francouzské Maginotovy linie.

V oblasti Orlických hor sestupuje pevnostní pásmo od tvrze Bouda (v hřebeni Suchého vrchu) po svahu úbočí na Mladkov, přechází údolí Tiché Orlice k jižnímu okraji obce Petrovičky (dříve Německé Petrovice), stoupá ke kopci Adam, kde byla vybudována tvrz stejného jména (významná pozice územní a taktická, veřejnosti nepřístupná, je v držení Armády ČR). Odtud pevnostní linie pokračuje na soutěsku Zemská brána v údolí Divoké Orlice a dále Žamberskými lesy k plochému horskému sedlu na Panském Poli, kde prochází silnice z Rokytnice v Orlických horách do Bartošovic. Zde byla vybudována další tvrz – Hanička.

Od ní linie stoupá na Anenský vrch, odkud pokračuje na Komáří vrch, kde jsou poslední dokončené objekty těžkého opevnění. Úsek mezi Komářím vrchem a Polomem nebyl dobudován (ani rozestavěn), linie jdoucí po hlavním hřebeni Orlických hor je tvořena pouze lehkým opevněním. Mezi Velkou a Malou Deštnou pevnostní linie opouští hlavní hřeben pro blízkost státní hranice a dále sleduje nižší hřeben za Šerlišským potokem. Přes Sedloňovský vrch sestupuje k obci Polom, kde navazuje na opevnění náchodské oblasti a rozestavěnou tvrz Skutinu, uzavírající přístup z Německa na Olešnici a Nové Město nad Metují.

 

        

 

Inspirativní programy

Vyhledání objektů

Výsledky hledání

Počet vyhledaných záznamů: 9
Hanička - tvrz - vojenské opevnění. košík Hanička - tvrz - vojenské opevnění

Pevnost Hanička patří do systému předválečného opevnění budovaného ve třicátých letech minulého století především proti Německu. Své dívčí jméno pevnost dostala podle osady nacházející se v okolí. Skládala...
tel: 491616998, 494595393, 736752218

Adresa: Rokytnice v Orlických horách

Muzeum Vysoký Kámen - československé opevnění. košík Muzeum Vysoký Kámen - československé opevnění

Objekty československého opevnění z let 1936 - 1938 a jejich následné poválečné reaktivace. K vidění je objekt těžkého opevnění K — S 25, dále tři objekty lehkého opevnění. Číslo 260 v podobě poválečné...
tel: 724333769

Adresa: Těchonín

Nízká - pěchotní srub R-S 72. košík Nízká - pěchotní srub R-S 72

Oboustranný pěchotní srub postavený v arabské odolnosti se střílnou pro 9cm minomet jako součást linie těžkého opevnění spadající do 2. stavebního podúseku - Kunvald. Dvoupatrový objekt byl budován ve...
tel: 606604854

Adresa: Rokytnice v Orlických horách

Průsek - pěchotní srub R-S-87. košík Průsek - pěchotní srub R-S-87

Ojediněle zachovaný objekt, na kterém se dochoval i původní pancéřový zvon. Na levé straně byla namontována minometná střílna pro minomet ráže 9 cm. Na mušce měl Komáří vrch s pozorovatelnou a blízkou...
tel: 605590861, 723265536

Adresa:

Dělostřelecká tvrz Bouda. košík Dělostřelecká tvrz Bouda

Objekt z let 1935 – 1938 je nejzachovalejší stavbou svého druhu na území ČR. Tvrz tvoří pět bojových objektů v nejvyšším stupni odolnosti (stěny a střešní desky 350 cm tloušťka) a rozsáhlý systém podzemních...
tel: 777647114

Adresa: Těchonín

Tvrz Skutina - vojenské opevnění. košík Tvrz Skutina - vojenské opevnění

Tvrz Skutina byla projektována jako šest objektů na délce 1350 metrů (z toho dva pěchotní sruby, které jediné byly dokončeny) propojených podzemními chodbami s úzkorozchodnou dráhou. Plánovaná bojová osádka...
tel: 603521468

Adresa: Sedloňov

Jaroslav - pěchotní srub N-S 47. košík Jaroslav - pěchotní srub N-S 47

Oboustranný pěchotní srub ve III. stupni odolnosti postavený v blízkosti tvrze Skutina. Srub je součástí pevnostní linie Československého opevnění z r. 1938. Hlavní střílny byly odstraněny a zazděny, dochovala...
tel: 606909028

Adresa: Sedloňov

Lehký objekt vz. 37 č. 315 na Panském Poli. košík Lehký objekt vz. 37 č. 315 na Panském Poli

Odborně renovovaný lehký objekt vz. 37 (tzv. řopík) včetně kompletní vnitřní výzbroje a výstroje.
tel: 606456654

Adresa: Rokytnice v Orlických horách

Pěchotní srub R-S 74 "Na Holém". košík Pěchotní srub R-S 74 "Na Holém"

Objekt byl za Mnichovské krize zcela vybaven a vyzbrojen protitankovými kanóny a kulomety. Přestože je vnitřní část nepřístupná, srub stojí za zhlédnutí, vzhledem ke své výjimečné zachovalosti. U srubu...
tel: 607724428

Adresa: Bartošovice v Orlických horách

Počet vyhledaných záznamů: 22
Choceň - skalní průřez. košík Choceň - skalní průřez

Vznikl po probourání tunelu při elektrifikaci trati v letech 1949 - 1953. Dnes tento průřez překlenuje železobetonový most.

Adresa: Choceň

Ledská - vodní mlýn. košík Ledská - vodní mlýn

Barokní vodní mlýn s roubeným patrem a šindelovou střechou. Obklopuje ho velký dvůr, lemovaný hospodářskými budovami.

Adresa: č.p. 56, Hřibiny-Ledská

Opočno - štětová cesta. košík Opočno - štětová cesta

Dochovaná štětová cesta je vytesaná ve skále a lemuje ji řada historicky zajímavých objektů barokního původu, které spolu s kamennými opěrnými zdmi charakterizují původní způsob výstavby města v členitém...

Adresa: Podkostelí, Opočno

Peklo - krytý most. košík Peklo - krytý most

Přes Zdobnici nedaleko silnice z Hradce Králové do Žamberka u osady Peklo se nachází silniční krytý most věšadlové konstrukce s valbovou šindelem krytou střechou. Je 17 m dlouhý a 5 m široký. Postaven...

Adresa: Vamberk, Peklo

Poldr Žichlínek. košík Poldr Žichlínek

Hráz poldru podél toku Moravské Sázavy v obci Žichlínek. Plocha zátopy činí 186 ha a retenční objem 5,9 mil. m3. Celková délka hrází 1 574 m při maximální výšce 7,6 m.

Adresa: Žichlínek

Stará císařská silnice. košík Stará císařská silnice

Ojediněle dochovaný úsek silnice z 18. st., který spojuje Vamberk s Rybnou nad Zdobnicí.

Adresa: Rybná nad Zdobnicí

Písečná - vodní mlýn. košík Písečná - vodní mlýn

Samotná mlýnice je doplněna o exponáty připomínají způsob vesnického bydlení, zemědělského nářadí a mlynářského řemesla minulých dob. Shromážděné předměty pocházejí výhradně z Písečné.
tel: 737648926

Adresa: Mlýn, čp. 35, Písečná u Žamberka

Sopotnice - chlebová pec. košík Sopotnice - chlebová pec

Plně funkční replika tzv. hliněnky - dřevem vytápěné gotické chlebové pece. Je postavena z bezmála 3000 pálených cihel, ve vnitřním prostoru pece lze upéct až 40 bochníků chleba najednou.

Adresa: Sopotnice

Dřevěná lávka. košík Dřevěná lávka

Dřevěná lávka z roku 1886 vedoucí do zámeckého parku. Lávka prošla několika rekonstrukcemi. Dodnes je na stejném místě a stále spojuje horní zámecký par Arboreta Žampach s cestami na hrad Žampach a okolo...

Adresa: Žampach 1

košík Hradlo u strážního domku

Technická památka z doby stavby olomoucko - pražské dráhy.

Adresa: Orlické Podhůří

Ivanské jezero - vodní nádrž. košík Ivanské jezero - vodní nádrž

Údolní gravitační zděna hráz z lomového kamene postavená v letech 1905-1910 slouží pro rekreaci a jako ochrana před povodněmi.

Adresa: Rychnov nad Kněžnou

Muzeum hornictví v Nowej Rudzie. košík Muzeum hornictví v Nowej Rudzie

Jedny z nejstarších dolů v Polsku s historií sahající až do 15 st. Od r. 1989 všechny uzavřeny, později zde vzniklo muzeum hornictví. Budova muzea - expozice důlního hornictví a historie těžby uhlí v Dolním...
tel: 748727911

Adresa: ul. Obozowa 4, Nowa Ruda

Náhon Alba. košík Náhon Alba

Uměle vytvořený náhon na mlýny je jedním z nejstarších vodních děl ve východních Čechách. Kanál je 17,5 km dlouhý a byl vybudován v 15. st.

Adresa: Častolovice

Pašerácká lávka. košík Pašerácká lávka

Lávka byla původně postavena pro potřebu svážení dřeva z panských lesů, v nočních hodinách však byla využívána i k pašování různého zboží.

Adresa:

Pastviny I. - vodní dílo. košík Pastviny I. - vodní dílo

Původně přečerpávací elektrárna postavená v letech 1933-1938 na Divoké Orlici je od roku 1966 využívána pouze ve špičkách odběru elektrické energie v turbinovém provozu. Má gravitační zděnou hráz o výšce...

Adresa:

košík Retenční nádrž Rychtářský les

Retenční nádrž sloužící k zadržení dešťových srážek a jejich následnému řízenému vypouštění v neškodném množství.

Adresa: Albrechtice

Verměřovice - kamenný most. košík Verměřovice - kamenný most

Kamenný most ze 2. pol. 19. st. je postavený z pískovcových kvádrů z lomu v Klášterci nad Orlicí. Most je 29 m dlouhý a 4 m široký, vede přes řeku Tichou Orlici.

Adresa: Verměřovice

Vodní elektrárna. košík Vodní elektrárna

Vodní elektrárna je unikátní tím, že je první plně automatickou elektrárnou na území bývalého Československa. V provozu je od roku 1932. v roce 2007 prošla elektrárna poslední velkou rekonstrukcí. Pracuje...

Adresa: Litice nad Orlicí, Záchlumí

Zlatý důl - muzeum. košík Zlatý důl - muzeum

Důl ležící ve Złotém Stoku, kterému od 15. st. těžba a hutnictví zlata zaručila patřičný rozkvět (Němci ho nazývali Reichenstein - bohatý kámen). Důl byl v druhé pol. 20. st. uzavřen. Ve štolách se nachází...
tel: 748175574

Adresa: ul. Złota 7, Złoty Stok

Pastviny - most. košík Pastviny - most

Adresa: Pastviny

košík Keprtův mlýn

Areál mlýna, pilnice, strojovny, kotelny a komína.

Adresa: Kunvald

košík Vamberk - kamenný most

Kamenný most přes Zdobnici pochází z let 1864-1865. Má tři oblouky a jsou na něm umístěny sochy českých světců sv. Ludmily, sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa, sv. Metoděje, sv. Václava a sv. Vojtěcha....

Adresa: Vamberk

rop eu
nahoru