Přeskočit na obsah

Muzea a lidová architektura

Putování po Orlických horách a Podorlicku se může snadno stát výletem do historie starých řemesel a života našich prababiček a pradědů. Region nabízí množství muzeí s unikátními sbírkami, které jinde v České republice nenajdete.

Během svých výletech po Orlických horách můžete obdivovat množství staveb lidové architektury. Charakteristickou stavbou pro Orlické hory je roubený dům se zděnou střední částí z 18. a 19. st. Byly to přízemní stavby. Dalším objektem selských hospodářství byla stodola s nízkou roubenou částí a vysokou střechou. Součástí větších usedlostí byl sroubek, který stál na kamenné podezdívce zahloubený do země. Používal se k uskladňování potravin, byl stavěn nad vodním pramenem.

Na horských a podhorských tocích stávalo několik desítek mlýnů, některé z nich, i když již neslouží svému účelu, se dochovaly v základní podobě dodnes. K drobné lidové architektuře patřily zvoničky. 

Inspirativní programy

Vyhledání objektů

Výsledky hledání

Počet vyhledaných záznamů: 79
Městské muzeum. košík Městské muzeum

Původně rodinné sídlo ústeckého textilního podnikatele Floriana Hernycha, které ve své reprezentativní podobě z období "florální secese" zcela překračuje místní průměr a plně reflektuje postavení svého...
tel: 465523653

Adresa: 17. listopadu 72, Ústí nad Orlicí

Tvrz Orlice. košík Tvrz Orlice

Tvrz vznikla pravděpodobně na konci 13. st. V 16. st. byla přestavěna na renesanční zámek. Po odstěhování šlechty z Orlice v r. 1650 na kyšperecký zámek, byl objekt upraven pro hospodářské účely. Kouzelný...
tel: 465677731

Adresa: Orlice 1, Letohrad

Olešnické muzeum. košík Olešnické muzeum

O vytvoření se zasloužila Jarmila Lemfeldová, exponáty byly většinou věnovány místními občany. V 90. letech bylo muzeum mimo provoz a bez údržby, většina exponátů byla značně poškozena. V r. 2004 byly...
tel: 492601920, 732928374

Adresa: č.p. 10, Olešnice v Orlických horách

Zámek Lanškroun - Městské muzeum. košík Zámek Lanškroun - Městské muzeum

Nejstarší částí budovy lanškrounského zámku je trakt přiléhající ke kostelu sv. Václava. Byl východním křídlem kláštera, postaveného augustiniány po roce 1393. Objekt byl nazýván zámkem již v roce 1507...
tel: 465324328

Adresa: nám. A. Jiráska, Zámek 1, Lanškroun

Městské muzeum. košík Městské muzeum

Stálá expozice se věnuje dějinám města a řemesel podhůří Orlických hor, paličkování krajek, historii farmacie a významným rodákům, např. vynálezci zemněného bleskosvodu Václavu Prokopu Divišovi, žamberským...
tel: 465611678, 734839674

Adresa: Československé armády 472, Žamberk

Utzův mechanický betlém. košík Utzův mechanický betlém

Mechanický betlém o půdorysu cca pět krát dva metry vznikal v prvním patře tvůrcovy tkalcovny, jejíž pohon využíval i samotný betlém. Betlém je unikátní tím, že kromě posuvného pohybu jeho postavy hýbají...
tel: 492601111, 732928374

Adresa: č.p. 8, Olešnice v Orlických horách

Zámek Choceň - Orlické muzeum. košík Zámek Choceň - Orlické muzeum

Renesanční zámek s přízemními arkádami na nádvoří vznikl ve 2. polovině 16. století. V roce 1829 vyhořel a jeho obnova proběhla už v klasicistním stylu. V letech 1849-1850 bylo přestavěno východní křídlo...
tel: 465471624

Adresa: Pardubická 1, Choceň

Dobruška - radnice. košík Dobruška - radnice

Nejvýznamnější budova města z 16. st., do r. 1765 zde sídlil hrdelní soud, později městská samospráva. Radnice přežila dva velké požáry v 19. st. Součástí stavby je 45 m vysoká věž, která z ochozu nabízí...
tel: 494629667, 725048991

Adresa: náměstí F.L. Věka 1, Dobruška

Expozice výroby železa. košík Expozice výroby železa

Expozice sbírky výrobků, které byly vyrobeny ve firmě J. Porkert ve Skuhrově nad Bělou. K vidění jsou zde pianové rámy, různé odlitky, první robot vyrobený v Evropě.
tel: 494598248

Adresa: Skuhrov nad Bělou č.p. 84, Skuhrov nad Bělou

Rychnov nad Kněžnou - židovská synagoga - Památník Karla Poláčka. košík Rychnov nad Kněžnou - židovská synagoga - Památník Karla Poláčka

Synagoga postavená v letech 1781 - 1782 byla v roce 1830 upravena do klasicistního typu a dnes slouží jako muzejní expozice. Expozice judaismu v Podorlicku přibližuje stopy existence židovské komunity...
tel: 494539027, 739019331

Adresa: Fischerova 602, Rychnov nad Kněžnou

Zámek Letohrad. košík Zámek Letohrad

Na místě dnešního východního křídla zámku majitel panství Zdeněk Žampach z Potštejna vystavěl v roce 1554 jednoduchou dřevěnou tvrz, která byla v roce 1681 tehdejším majitelem přestavena na raně barokní...
tel: 465622092

Adresa: Václavské nám. 1, Letohrad

Ateliér zvonaře a hrnčířky. košík Ateliér zvonaře a hrnčířky

Před Ateliérem zvonaře a hrnčířky manželů Šedových vám každou celou hodinu zahraje jedinečná Deštenská zvonkohra (hraje každou celou hodinu od 10 do 18). Můžete si zde koupit spoustu dárků v prodejní galerii...
tel: 603204111, 777308256

Adresa: Na Staré cestě 156, Deštné v Orlických horách

Domek Prokopa Diviše. košík Domek Prokopa Diviše

Stálá expozice dokládá život rodáka, osobnosti světového významu V. P. Diviše. Je umístěna do roubenice, vedle které se nachází maketa jeho slavného vynálezu - zemněného bleskosvodu. V expozici je světnice...
tel: 608427064

Adresa: Žamberk 326, Žamberk

Rodný domek Františka Vladislava Heka. košík Rodný domek Františka Vladislava Heka

Rodný domek nejpopulárnější dobrušské osobnosti, národního buditele Františka Vladislava Heka, kterého ve svém románu "F. L. Věk" zvěčnil Alois Jirásek. Obytná světnička - život a bydlení na počátku 19...
tel: 494629668, 725048991

Adresa: Novoměstská 185, Dobruška

Vlastivědné muzeum Dobruška. košík Vlastivědné muzeum Dobruška

Prohlídková trasa se skládá ze tří částí. Vstup je věnován několika významným osobnostem dobrušské historie. Stěžejní část expozice tvoří dějiny města Dobrušky i regionu od nejstarších dob pravěku až po...
tel: 494629668, 725048991

Adresa: Šubertovo nám. 45, Dobruška

Městské lapidárium. košík Městské lapidárium

Prvními exponáty v zastřešené části byly čtyři originály plastik světců z mariánského sloupu, k nim přibyly sochy sv. Vavřince z Pulické ulice a socha sv. Jana Nepomuckého, kterou u domku F. L. Věka nahradila...
tel: 494629581, 724965051, 773773031

Adresa: Nám. F. L. Věka 11, Dobruška

Výstavní síň Františka Kupky. košík Výstavní síň Františka Kupky

Stěžejní díla vybraná s důrazem na obsažení průřezu malířovou tvorbou.
tel: 494668111

Adresa: Opočno

Nový zámek Kostelec nad Orlicí. košík Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Syn knížete Ferdinanda, hrabě Josef Kinský, nechal tento empírový zámek vystavět v letech 1829–1833 jako rodinné reprezentační sídlo. Ve zvýšeném přízemí byly umístěny reprezentační místnosti a knihovna...
tel: 734709023, 731326423

Adresa: Komenského 1, Kostelec nad Orlicí

Muzeum řemesel Letohrad. košík Muzeum řemesel Letohrad

Muzeum je umístěno v areálu Nového dvora z r. 1750. Plochou převyšující 2600 m2 je největším muzeem svého druhu v ČR. Zahrnuje přes 50 ucelených expozic řemesel a živností z období 1840 - 1930. Kromě relativně...
tel: 465622160

Adresa: Nový dvůr 143, Letohrad

Muzeum a galerie Orlických hor. košík Muzeum a galerie Orlických hor

Muzeum dokumentuje a veřejnosti přibližuje dějiny a přírodu Orlických hor a podhůří již více jak půl století. Rozsáhlá expozice českého krajinářství v návaznosti na pobyty slavných českých malířů v Orlických...
tel: 494534015

Adresa: Kolowratská 1, Rychnov nad Kněžnou

Zámek Častolovice. košík Zámek Častolovice

Dějiny zámku Častolovice sahají až do 13. století, kdy v údolí na soutoku řeky Bělé a Kněžny stála vodní tvrz. Ta byla vybudována na mohutných dřevěných pilotech uprostřed vodní hladiny. Na renesanční...
tel: 494323646, 732832442

Adresa: Masarykova 1, Častolovice

Zámek Kvasiny. košík Zámek Kvasiny

Trojkřídlý klasicistní zámek byl postaven koncem 17. st. na místě bývalé tvrze na ostrohu nad řekou Bělou. Je obklopen desetihektarovým parkem s mnoha krásnými a vzácnými stromy. Od roku 2011 funguje galerie...
tel: 605279150

Adresa: č.p. 1, Kvasiny

Sýpka - Muzeum Orlických hor. košík Sýpka - Muzeum Orlických hor

Bývalá sýpka z pol. 19. st. adaptovaná na muzejní expozici o Orlických horách. Architektonicky a funkčně zajímavé řešení navrhli profesionálové z architektonické kanceláře Šuda – Horský z Hradce Králové...
tel: 491616941, 602526621

Adresa: Horská 174, Rokytnice v Orlických horách

Zámek Doudleby nad Orlicí. košík Zámek Doudleby nad Orlicí

Zámek dal postavit Mikuláš Starší z Bubna. Původně sloužil jako letní sídlo, později byl využíván jako lovecký zámek. Bez zajímavosti není, že rod Bubnů stavbu vlastní (s výjimkou let 1948 - 1993) nepřetržitě...
tel: 494383420, 777888083

Adresa: Zámek 1, Doudleby nad Orlicí

Muzeum hraček. košík Muzeum hraček

Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou najdete přímo na rychnovském náměstí v budově bývalé radnice a už samotné historické prostory dotvářejí atmosféru starých časů. Ve třech místnostech se nachází hračky...
tel: 603193122, 732781228

Adresa: Staré náměstí 68, Rychnov nad Kněžnou

Muzeum krajky Vamberk. košík Muzeum krajky Vamberk

Stálá expozice vývoje české krajky a krajkářství až do současné doby. Stručnou historii krajkářství návštěvníkům přibližuje krátký film. Muzejní prostory jsou vybaveny dotykovými počítači s krajkářskou...
tel: 494541518

Adresa: Husovo náměstí 88, Vamberk

Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel. košík Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel

Sklářství v Orlických horách (od středověku po současnost), domácí výroba textilu (19. - polovina 20. století), turistika a zimní sporty v Orlických horách, expozice praček a žehliček.
tel: 494663139, 602936946

Adresa: č.p. 133, Deštné v Orlických horách

Kostel sv. Bartoloměje - kostel a zvonice, muzeum. košík Kostel sv. Bartoloměje - kostel a zvonice, muzeum

Kostel je postaven v ranně barokním stylu, je nově rekonstruovaný. Kromě bohoslužeb je využíván pro výstavy, koncerty a trvalou expozici Semanínská renesance - místní historie z období let 1500 - 1700...
tel: 608731830

Adresa: Semanín

Muzeum dráhy Doudleby - Vamberk - Rokytnice. košík Muzeum dráhy Doudleby - Vamberk - Rokytnice

Železniční trať Doudleby - Vamberk - Rokytnice. Historie železnice v regionu. Parní lokomotiva 328.011, obrazový a listinný materiál z historie trati. Speciální zařízení používaná k zajištění vozidel na...
tel: 604256149

Adresa: Rokytnice v Orlických horách

Dělostřelecká tvrz Bouda. košík Dělostřelecká tvrz Bouda

Objekt z let 1935 – 1938 je nejzachovalejší stavbou svého druhu na území ČR. Tvrz tvoří pět bojových objektů v nejvyšším stupni odolnosti (stěny a střešní desky 350 cm tloušťka) a rozsáhlý systém podzemních...
tel: 777647114

Adresa: Těchonín

Muzeum Vamberecké krajky. košík Muzeum Vamberecké krajky

Videoprojekce o tom jak vzniká paličkovaná krajka. Historie paličkované krajky. Využití paličkované krajky v 21. st. V rámci komentované prohlídky je možnost nahlédnout do uměleckého ateliéru krajkářek...
tel: 728596582

Adresa: Žamberecká 380, Vamberk

košík Galerie Střední školy uměleckoprůmyslové


tel: 465517111

Adresa: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Muzeum Vysoký Kámen - československé opevnění. košík Muzeum Vysoký Kámen - československé opevnění

Objekty československého opevnění z let 1936 - 1938 a jejich následné poválečné reaktivace. K vidění je objekt těžkého opevnění K — S 25, dále tři objekty lehkého opevnění. Číslo 260 v podobě poválečné...
tel: 724333769

Adresa: Těchonín

Galerie A. Hudečka. košík Galerie A. Hudečka

Stálá expozice obrazů velikána českého malířství, akademického malíře Antonína Hudečka a jeho syna Jiřího Hudečka.
tel: 494323911

Adresa: Masarykova 10, Častolovice

Městské muzeum Letohrad. košík Městské muzeum Letohrad

Budova pochází z r. 1680 a je v barokním slohu. Ke konci 19. století byla provedena klasicistní úprava fasády. Dům je spjat se jménem spisovatele Petra Jilemnického, který se tu v r. 1901 narodil. Největší...
tel: 465622092

Adresa: Václavské nám. 77, Letohrad

Muzeum Častolovicka. košík Muzeum Častolovicka

Epozice mapující historii i současnost městečka Častolovice - význačné osobnosti, historické materiály, živnostníky, zaniklé stavby. V muzeu je zřízen koutek principálky kočovné divadelní společnosti E...
tel: 724178772

Adresa: Masarykova 10, Častolovice

Stálá expozice dějin města. košík Stálá expozice dějin města

Dějiny města - rodák Petr Figulus Jablonský (spolupracovník a zeť J. A. Komenského), předměty z hospodářství, domácnosti, spolkové činnosti a života občanů 19. a 20. století.
tel: 465641371

Adresa: nám. 5. května 30, Jablonné nad Orlicí

Chaloupka Maxe Švabinského - muzeum. košík Chaloupka Maxe Švabinského - muzeum

Název Chaloupky nese jméno významného českého malíře Maxe Švabinského, který zde pobýval v letech 1895 - 1919. Inspirovala ho zde nejen krásná pohorská krajina, ale v Kozlově se zrodila také jeho nejznámější...
tel: 465534516

Adresa: Kozlov č.p. 50, Česká Třebová

Domek Na Sboru. košík Domek Na Sboru

Jedno z památných míst naší vlasti, kde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské. Expozice o založení a historii jednoty bratrské.
tel: 465619168, 465619160

Adresa: č.p. 238, Kunvald

Galerie H. košík Galerie H

Galerie H v obci Houdkovice je dílem a splněným snem Jiřího Hlinovského. Rozhodl se tak s ohledem na památku svého otce Stanislava Hlinovského. Galerie pořádá krátké proměnné výstavy.
tel: 732636543

Adresa: Houdkovice 29

košík Galerie obrazů a plastik

Obrazárna soustřeďuje umělecká díla z doby přibližně posledních sto let. Prohlédnout si můžeme obrazy, kresby a grafiky regionálních umělců a zakladatelů galerie - A. Krčmáře, M. Holého, Leoše a Jana Kubíčka...
tel: 494594266, 739404954

Adresa: Slatina nad Zdobnicí 198, Slatina nad Zdobnicí

Hasičská zbrojnice. košík Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice byla postavena r. 1880 a sloužila sboru do r. 1980. Dnes slouží jako hasičské muzeum. Motorová stříkačka Hanz Flader r. výroby 1933 a požární automobil Tatra T 805 r. výroby 1970.

Adresa: č.p. 91, Horní Třešňovec

Hasičské muzeum. košík Hasičské muzeum

Hasičská technika a vybavení hasičů od r. 1820 až do současnosti.
tel: 603309331

Adresa: Za Kasárnami, Žamberk

Měšťanský dům čp. 55. košík Měšťanský dům čp. 55

Přízemní dvoukřídlý objekt z 18. století se stálou expozicí s názvem Opočno v zrcadle času. Expozice seznamuje s některými důležitými okamžiky v dějinách města, zvláštní pozornost je věnována etapě raného...

Adresa: Kodymova 55, Opočno

Muzeum hornictví v Nowej Rudzie. košík Muzeum hornictví v Nowej Rudzie

Jedny z nejstarších dolů v Polsku s historií sahající až do 15 st. Od r. 1989 všechny uzavřeny, později zde vzniklo muzeum hornictví. Budova muzea - expozice důlního hornictví a historie těžby uhlí v Dolním...
tel: 748727911

Adresa: ul. Obozowa 4, Nowa Ruda

Muzeum lidové kultury Sudetského pohoří. košík Muzeum lidové kultury Sudetského pohoří

Památkové stavby dřevěné lidové architektury Sudet. Skanzen leží na rozlehlém svahu, v jehož nejvyšším místě stojí zrekonstruovaný větrný mlýn, který poskytuje krásný výhled na Krkonoše. V hlavní budově...
tel: 748662843

Adresa: ul. Pstrążna 14, Kudowa Zdrój

Muzeum zápalek. košík Muzeum zápalek

Vzniklo r. 1964 díky místnímu vedení továrny na zápalky, členům Klubu přátel Bystřice a občanům města. Jediné muzeum věnující se ohni, zápalkám a zapalovačům v Polsku. Nástroje k rozdělávání ohně - různé...
tel: 748110637

Adresa: Mały Rynek 1, Bystrzyca Kłodzka

Památník Jarmily Haldové a obce Sedloňov. košík Památník Jarmily Haldové a obce Sedloňov

Stálá expozice znamenité řezbářky a výtvarnice Jarmily Haldové, historie, kulturní tradice a osobnosti, které se narodily, žily či žijí v Sedloňově.
tel: 494660345, 724179126

Adresa: Sedloňov 155, Sedloňov

Pamětní síň Jana Amose Komenského. košík Pamětní síň Jana Amose Komenského

Život a dílo J. A. Komenského s důrazem na jeho pobyt v Brandýse n. Orl. a díla zde vzniklá.
tel: 465544211

Adresa: Náměstí Komenského 203, Brandýs nad Orlicí

Vodárenská věž. košík Vodárenská věž

Věžový vodojem o objemu cca 200 m3 a přibližné výšce 35 m je mimo provoz, budova slouží jako sezonní muzem a galerie
tel: 603450213, 602144832

Adresa: T. G. Masaryka 155, Týniště nad Orlicí

Žamberk - židovský hřbitov. košík Žamberk - židovský hřbitov

Hřbitov byl založen pravděpodobně v 17. století. Dochovalo se zde na 230 náhrobních kamenů z let 1731 - 1941. Za nacistické okupace byl hřbitov zdemolován. Celkové rekonstrukce se dočkal v 90. letech 20...
tel: 465611678

Adresa: Žamberk

Galerie Ivko. košík Galerie Ivko


tel: 723108101

Adresa: Komenského 227, Letohrad

Galerie Na zídce. košík Galerie Na zídce


tel: 604103895

Adresa: Komenského 185, Letohrad

Galerie pod Radnicí. košík Galerie pod Radnicí


tel: 739707276

Adresa: Sychrova 15, Ústí nad Orlicí

Geologické muzeum Země. košík Geologické muzeum Země

Stálá expozice zkamenělin a minerálů. Unikátní exponáty pocházejí nejen z Polska, ale i z celého světa. Součástí areálu je i jurský park s figurami dinosaurů v životní velikosti.
tel: 748140828, 607074052

Adresa: Kletno

Hasičské minimuzeum. košík Hasičské minimuzeum

V muzeu jsou umístěny dvě historické hasičské stříkačky místního sboru a další exponáty ze sbírky pana Aloise Tacla.

Adresa: Kunčice, Letohrad

Městské muzeum. košík Městské muzeum

Expozice přibližující historii českotřebovského železničního uzlu, aviatické pokusy zdejšího rodáka Františka Formánka, vynález tříkolového vozítka OS-KAR (později Velorex) bratří Stránských či historii...
tel: 465322634, 465534516, 465539170

Adresa: Klácelova 11, Česká Třebová

Muzeum a světnička Járy Cimrmana. košík Muzeum a světnička Járy Cimrmana

Muzeum je největší v České republice i v Evropě, exponáty jsou instalovány v pěti sálech. Seznamuje s vynálezy, cestovatelskou a výtvarnou činností tohoto velikána. Část expozice je věnována činnosti Divadla...
tel: 465622092

Adresa: Václavské nám. 1, Letohrad

Muzeum hraček. košík Muzeum hraček

Hračky z 19. a 20. století. Panenky, miniatury, autíčka, lodě a mnoho dalších hraček z různých zemí a kontinentů.
tel: 748664970, 601948423

Adresa: ul. Zdrojowa 46b, Kudowa Zdrój

Muzeum Kłodzka. košík Muzeum Kłodzka

Více než 500 mechanických hodin. Moderní umělecké sklo.
tel: 748673570, 748673895

Adresa: ul. Łukasiewicza 4, Kłodzko

Muzeum malých kovových aut. košík Muzeum malých kovových aut

Muzeum historických kovových modelů autíček v měřítku 1:43 a 1:64.
tel: 778053353

Adresa: Smetanova 395, Týniště nad Orlicí

Muzeum mizejících řemesel. košík Muzeum mizejících řemesel

Soukromé muzeum pod širým nebem. Můžete zde vidět ohrožené profese, jako je hrnčířství, kovářství, tkalcovství a pekařství.
tel: 748655512

Adresa: Bolesława Chrobrego 43A, Kudowa Zdrój

Muzeum obce Dolní Čermná. košík Muzeum obce Dolní Čermná

Zoologické sbírky, trofeje, zkameněliny, zemědělské a řemeslnické nástroje, lidový nábytek, staré učebnice, nádobí a předměty denní potřeby, místní rodáci.
tel: 465393174, 731070397

Adresa: č.p. 234, Dolní Čermná

Muzeum papírenství. košík Muzeum papírenství

Expozice dějin papíru a papírenství ve světě, Polsku a ve Slezsku. Ukázky ruční výroby papíru.
tel: 748627400

Adresa: Kłodzka 42, Duszniki Zdrój

Muzeum žab. košík Muzeum žab

Předměty každodenní potřeby, které jsou přímo či nepřímo spjaté s obrazem žáby. Sbírka muzea zahrnuje na 3000 exponátů z více jak 20 států a 6 kontinentů. Expozice nabádá k ochraně obojživelníků.
tel: 748654929

Adresa: ul. Słoneczna 31, Kudowa Zdrój

Památník Karla Plachetky. košík Památník Karla Plachetky

Památník ornitologa Karla Plachetky - 255 ptačích druhů, vystaveno více jak 700 exemplářů.
tel: 494534450

Adresa: Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou

Památník Marie a Vojtěcha Sedláčkových. košík Památník Marie a Vojtěcha Sedláčkových

Obrazy, krajky a návrhy krajkových motivů.
tel: 720629718

Adresa: č.p. 37, Javornice

Stálá expozice historických rádií. košík Stálá expozice historických rádií

Ukázky ze sbírky Karla Hrodka začínají od krystalového přijímače z roku 1927 až po počátek přijímačů tranzistorových na baterie z roku 1958. Spolu s rádii jsou představeny i součástky charakteristické...
tel: 465500300

Adresa: č.p. 3, Dolní Čermná

Stálá expozice Vojenská geografie. košík Stálá expozice Vojenská geografie

Unikátní expozice dává návštěvníkům možnost nahlédnout nejen do vývoje vojenskou geografií využívaných přístrojů, pomůcek, tvoření map, zabezpečení vojsk, ale také je seznamuje s několika významnými osobnostmi...
tel: 494629668

Adresa: Novoměstská 187, Dobruška

Turistický přístřešek s expozicí kartáčnictví. košík Turistický přístřešek s expozicí kartáčnictví

Expozice mapující místní historii kartáčnictví.

Adresa: Šanov, Králíky

Pražírna kávy - pražírna a minimuzeum. košík Pražírna kávy - pražírna a minimuzeum

Frolíkova káva je vyhledávanou značkou pro všechny znalce a milovníky kávy. Tato značka si již od roku 1992 buduje své pevné místo mezi nejkvalitnějšími českými výrobci kávy. V prodejně je možné ochutnat...
tel: 494381336, 602405593

Adresa: Jiráskova 555, Borohrádek

košík Kostel Navštívení Nejsvětější Panny Marie

Monumentální barokní kostel. Základní kámen posvětil r. 1686 opat B. Rosa z Krzeszowa, samotný kostel byl vysvěcen r. 1704. V kostele je umístěna údajně zázračná soška Matky Boží Bardské, která je nejstarší...
tel: 748171421

Adresa: pl. Wolności 5, Bardo

Muzeum starých strojů a technologií. košík Muzeum starých strojů a technologií

Expozice historických parních strojů, stabilních motorů, elektrických strojů, obráběcích strojů, úzkorozchodných lokomotiv.
tel: 737239065, 603188664

Adresa: Betlém 506, Žamberk

košík Památník V. J. Klofáče - památník, areál tvrziště

Památník se nachází v areálu tvrziště „Na Valech“, které je kulturní památkou zahrnující myslivnu čp. 68, Klofáčovu vilu čp. 93, valy, příkop, sklepení a altán. Památník V.J. Klofáče je umístěn v myslivně...
tel: 465481294, 604863787

Adresa: č.p. 68, Dobříkov

košík Selicharova galerie

Obrazy odkázal obci děkan Jan Selichar, který v Rybné nad Zdobnicí působil. Ve sbírce jsou zastoupeni O. Hlavsa, A. Kalvoda, O. Sedloň, A. Slavíček, V. Beneš a J. Slavíček.
tel: 494594168

Adresa: Rybná nad Zdobnicí 150

košík Malá Scéna


tel: 608752608

Adresa: Havlíčkova 621, Ústí nad Orlicí

Hasičské minimuzeum. košík Hasičské minimuzeum

Budova minimuzea se nachází v centru obce. Jsou zde umístěny historické stříkačky, které můžete obdivovat přes skleněné výlohy.
tel: 605214784

Adresa: Nekoř

košík Muzeum technických zajímavostí

Sbírka vozidel, která napomáhala rozvíjet infrastrukturu železniční sítě od první elektrifikace.

Adresa: Běstovice 85

košík Třebovský mlýn

Historický mlýn se zachovalou původní mlýnskou technologií ve 3 patrech.
tel: 723852898

Adresa: Na Rybníku 57, Dlouhá Třebová

Počet vyhledaných záznamů: 4
Domek Prokopa Diviše. košík Domek Prokopa Diviše

Stálá expozice dokládá život rodáka, osobnosti světového významu V. P. Diviše. Je umístěna do roubenice, vedle které se nachází maketa jeho slavného vynálezu - zemněného bleskosvodu. V expozici je světnice...
tel: 608427064

Adresa: Žamberk 326, Žamberk

Hostinec Krčma. košík Hostinec Krčma

Zájezdní hostinec je zde připomínaný již v polovině 16. století. Stojí východně od náměstí na bývalém žichlíneckém předměstí směrem na Tatenice. Jeho název "Krčma" se, stejně jako některé jeho stavební...
tel: 465321849

Adresa: Malé náměstí 77, Lanškroun

Kaple Panny Marie - dřevěná kaple. košík Kaple Panny Marie - dřevěná kaple

Zbudovaná v polovině 18. stol. Kaple má dřevěnou zvonici s polygonální lucernou a je zakončena cibulovou bání. Střecha i stěny jsou pokryty šindelem. V interiéru oltář s obrazem Panny Marie Zbraslavské...
tel: 731626171

Adresa: Česká Třebová, Kozlov

Kostel sv. Petra a Pavla - dřevěný kostel. košík Kostel sv. Petra a Pavla - dřevěný kostel

Technicky a umělecky vzácný dřevěný kostel se sedlovou střechou nahradil původní, který byl spolu s hradem zbořen. Blízko stojí dřevěná stupňovitá zvonice a roubená fara. Interiér je barokní s kazetovými...
tel: 731402220

Adresa: Liberk

rop eu
nahoru