Přeskočit na obsah

Příroda

Přívětivá a mírná příroda, současně velmi rozmanitá, krajina horských strání s dalekými výhledy i širokých říčních niv, krajina upravených obcí a čistých měst, to vše charakterizuje oblast Orlických hor a Podorlicka.

Táhlý hřeben hor se z nížin zvedá jen pozvolna, snad aby nevylekal své malé návštěvníky. Jen málokde jsou prudké strže či ostré kamenné vrcholy, zdejší krajina je přátelská k rodinám s dětmi i k seniorům. Ale kdo hledá trasy s náročným a civilizací téměř nedotčeným terénem, nebude zklamán při přechodu hřebenů hor Orlických a sousedních polských hor Bystřických. Pro relaxaci, odpočinek a nenáročnou turistiku v rovinatém terénu je jako stvořené podhůří se svými zámeckými a přírodními parky, s procházkovými okruhy kolem rybníků a řek. Všude na svých výletech objevíte krásné přírodní scenérie, malebnou krajinu se stužkami vodních toků. Je tak snadné si naplánovat celodenní pohodový výlet, či si naopak zvolit náročná stoupání. K ochraně pozoruhodně zachovalého krajinného celku tvořeného hřebenem Orlických hor byla vyhlášena chráněná krajinná oblast a další maloplošná chráněná přírodní území – parky, rezervace a památky. Přírodní park Orlice ochraňuje okolí toků Tiché a Divoké Orlice s množstvím starých říčních ramen obklopených mokřinami, loukami a zbytky lužních porostů. Poznávat krásy panenské přírody lze na mnoha naučných stezkách zřízených po celé oblasti. Provedou vás ptačím územím, pralesem, romantickým údolím řek, po hřebenech Orlických hor, kolem rybníků a potoků. Naučí vás poznávat vzácné místní živočichy a rostlinstvo nebo i geologické poklady. Na samotném hřebenu najdete jednu z nejvýznamnějších přírodních rezervací České republiky, Bukačku. Pro svoji druhovou pestrost je nazývána botanickou zahradou Orlických hor.

Inspirativní programy

Vyhledání objektů

Objekty na mapě:
: :
Zdravotní postižení:
rop eu
nahoru