Přeskočit na obsah

Cyklostezky Regionu Orlicko-Třebovsko uspěly v soutěži „Česká dopravní stavba roku 2009“

07.06.2010

Region Orlicko-Třebovsko se z podnětu svých příznivců v březnu letošního roku přihlásil do soutěže „Česká dopravní stavba", tradičně vypisované Ministerstvem dopravy a Státním fondem dopravní infrastruktury, se svou sítí cyklostezek údolími Tiché Orlice a Třebovky. Vkročení mezi elitu českého dopravního stavebnictví bylo opatrné a s náležitou úctou k ostatním 42 přihlášeným stavbám (dálniční úseky, železniční uzly, křižovatky), k odborné desetičlenné porotě, složené z významných osobností českého stavitelství a k zaštiťujícím autoritám, mezi nimiž nechyběl ani premiér vlády ČR Jan Fischer.

Čas nenápadně plynul a dostalo se nám prvního příjemného překvapení v podobě pozvánky na nominační večer 19.5.2010 a tam, v Martinickém paláci na Hradčanech, převzetí diplomu jednoho z 15 finalistů. To jsme už začínali tušit, že vskutku unikátní čtyřicetikilometrová síť cyklostezek, realizovaná a provozovaná naším svazkem obcí, může svými technicko-ekonomickými parametry, šetrným vsazením do krajiny a hlavně užitnými kvalitami obstát i ve velmi silné konkurenci skvělých velkých miliardových staveb. Pozvánka na galavečer už signalizovalo něco významného:

Na slavnostním večeru v Betlémské kapli 25. května Cyklostezky Regionu Orlicko-Třebovsko získaly významné ocenění, Cenu SFDI v soutěži „Česká dopravní stavba roku 2009".

Děkujeme všem, kteří přispěli k tomuto úspěchu, Pardubickému kraji - Romanu Línkovi a Petru Šilarovi, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Evropské unii a celému projektovému a dodavatelskému týmu.

Ocenění není spojeno s finanční prémií, možná právě proto si ho více vážíme a je pro nás i motivací k realizaci dalších vizionářských projektů. Cyklostezky v jistém slova smyslu naplňují slova zakladatele olympijského hnutí Pierre Coubertaina, který už v roce 1896 řekl: „... stavte co nejvíce otevřených veřejných hřišť." Naše cyklostezky jsou dokonalým příkladem vytvoření podmínek ke sportu pro všechny bez omezení a opakovaný monitoring potvrzuje jejich vysokou frekventovanost - o právě uplynulém víkendu bylo chvílemi až přeplněno, ve švech praskala cyklostezka v celé své délce i odpočívky a občerstvení na trase.

Hezký dárek ke kulatému výročí.

První část cyklostezek zvítězila v roce 2008 v soutěži „Sprinter roku" organizované v oblasti cyklodopravy společností Unilever. Celá síť cyklostezek získala Cenu SFDI v soutěži „Česká dopravní stavba roku 2009" právě letos, kdy si svazek ROT připomíná 10 let své existence. Pro všechny, kteří se na vzniku tohoto skvělého projektu podíleli, je ocenění jak poděkováním za práci dosavadní, tak i výzvou k iniciativám příštím.

Pavel Neumeister, manažer svazku ROT

zdroj: OHGS, s.r.o.

Objekty

Hlavní manažerka Renata Šedová, předseda svazku ROT Luboš Bäuchel a manažer Pavel Neumeister s Cenou SFDI udělenou cyklostezkám v rámci soutěže „Česká dopravní stavba roku 2009“ Cyklostezky Regionu Orlicko-Třebovsko uspěly v soutěži „Česká dopravní stavba roku 2009“, zdroj: OHGS, s.r.o.

rop eu
nahoru