Přeskočit na obsah

Králická pevnostní oblast v zimním období

15.01.2015

Tři největší vojensko-historická muzea v Králické pevnostní oblasti neomezují svůj provoz jen na letní turistickou sezónu. Tvrz Hůrka a Vojenské muzeum Králíky jsou otevřeny celoročně, tedy včetně zimních a jarních měsíců. Tvrz Bouda je v období od listopadu do dubna – s ohledem na sněhové podmínky – otevřena příležitostně. Tato tři muzea představují významné turistické cíle a obě tvrze patřící do systému prvorepublikového pohraničního opevnění jsou pak cennými vojensko-historicko-technickými a stavebními památkami, jejichž význam přesahuje hranice Pardubického kraje.

V měsících mimo hlavní turistickou nebo lyžařskou sezónu, případně v době nepříznivého počasí, či nedostatku sněhu, hledají návštěvníci Králicka cíle pro alternativní využití času svých dovolených, rekreačních a sportovních pobytů. Zdejší muzea mohou představovat jednu z vhodných a atraktivních nabídek.

Vojenské muzeum Králíky má otevřeno každý den kromě pondělků a to od 10 do 16 hodin. Pro předem objednané skupiny a zájezdy muzeum provozovatelé zpřístupní kdykoliv. Parkoviště pro osobní automobily i autobusy se nachází přímo u areálu muzea.

Tvrz Hůrka má otevřeno každý den kromě pondělků. Garantované časy vstupu do podzemí tvrze v 11, 13 a 15 hodin. Objednané skupiny a zájezdy provedou tvrzí Hůrka provozovatelé kdykoliv. Na výběr je pět typů prohlídkových tras, upravených i pro zimní podmínky. Nejkratší trasa má časovou náročnost cca 70 minut, nejdelší pak 360 minut. Objednaným skupinám lze trasu prohlídky sestavit také „na míru“.

Pro zimní školy v přírodě a jarní prázdninové pobyty je velmi vhodná návštěva tvrze Hůrka. A to nejen délkou trvání prohlídky (cca 70 min – možno individuálně upravit), ale zejména možností příjezdu autobusu až ke vchodu do tvrze – bez ohledu na počasí.

Tvrz Bouda má otevřeno pouze pro předem objednané skupiny a zájezdy. V zimním období tvrz otevírá pro veřejnost o víkendu jednou měsíčně – data a podrobnosti jsou uvedeny v předstihu na internetových stránkách. Pro veškeré zimní návštěvy je rozhodující počasí, stav sněhové pokrývky a tím dostupnost tvrze.

Při nedostatečné sněhové pokrývce v zimním období se nabízí v KPO k pěším pochodům několik naučných stezek:

Naučná stezka Betonová hranice
 je situována v západní polovině Králické pevnostní oblasti. Její začátek a konec leží v obci Mladkov a trasy vedou k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda. Trasa stezky je přístupná také z Obcí Lichkov, Těchonín, z Jablonného nad Orlicí a od Kramářovy chaty na Suchém vrchu. Obsahuje tři desítky tabulí s informacemi o čs. opevnění.

Naučná stezka vojenské historie Králíky
 je situována ve východní polovině Králické pevnostní oblasti, na severním okraji města Králíky. Propojuje Velké náměstí v Králíkách s Muzeem opevnění – dělostřeleckou tvrzí Hůrka, prochází kolem bojových objektů této tvrze, vede k Vojenskému muzeu Králíky a k Muzeu čs. opevnění z let 1935–1938 – pěchotnímu srubu K – S 14 „U cihelny“. Nástup na trasu vybavenou desítkou informačních tabulí o čs. opevnění je u všech muzeí i na Velkém náměstí v Králíkách.

Kontakty: Telefon: 606 669 888; 465 322 902 email: hurka@boudamuseum.com 

Objekty

Králická pevnostní oblast v zimním období Králická pevnostní oblast v zimním období Králická pevnostní oblast v zimním období

rop eu
nahoru