Přeskočit na obsah

Loupeživý Mikuláš, král Karel IV., rod Harbuval Chamaré a „poklad“… to vše na hradě Potštejn

11.05.2016

zdroj: DS OHP

Málokterý hrad se může pochlubit tak barvitou historií jako Potštejn. Trosky prastarých zdí jsou svědky mnohých příběhů. Počátky Potštejna připomínají pověst o praotci Čechovi, který vystoupil na horu Říp, prohlásil, že zdejší země oplývá strdím a že je tedy vhodné, aby se zde národ usadil a založil svůj stát.

Také na Potštejnsko se vydala skupina vladyků s rodinami a čeledí. Vedl ji Procek, syn Půty z Křivic, s bratrem Půtou z rodu Drslaviců. Zdejší hrad založili v druhé polovině 13. století..

Roku 1310 odjel Půta na sněm české šlechty do Prahy, což se stalo jemu i hradu osudné a byl zavražděn. Jeho syn Mikuláš smrt otce pomstil, ale pomsta nezůstala bez následků a král Jan Lucemburský Mikuláše uvěznil, uvalil na něj peněžní tresty a poslal jej na pouť do Říma.

Po návratu z vězení se vrátil na Potštejn, usadil se na hradě a stal se odbojným rytířem. S bandou zlotřilců dobýval okolní tvrze a sídla, dal střežit cesty, přepadával kupce, loupil a kradl a vymáhal výkupné. Jan Lucemburský z toho nadšený nebyl a vyslal na hrad syna, budoucího českého krále – Karla IV. Aby na vzpurného Mikuláše nebyl sám, vypravil s ním na cestu královské vojsko. Roku 1339 byl hrad dobyt a zpustošen. Mikuláš vypustil duši v ruinách zdiva, když byla podkopána a zřícena hradní věž. Od té doby se začala povídat, že někde v potštejnském podzemí čeká na svého objevitele obrovský loupežnický poklad.

Po porážce Mikuláše padl Potštejn do královských rukou. Karel IV. – nyní už jako král – na něj nezanevřel a uvědomil si jeho strategickou polohu. Potštejn byl znovu vybudován; z šlechtického sídla se stala pevnost. Za „husitského krále“ Jiřího z Poděbrad, jenž hrad koupil v polovině 15. století, se stal Potštejn spolu s nedalekými Liticemi významným sídlem. Na Potštejně byly upraveny hradby a do kamene byl prý vytesán latinský nápis. Tajemný kámen vsazený v rohu paláce později zavdal k přesvědčení, že kdesi ve sklepích odpočívá Mikulášův poklad. Od roku 1495 vlastnil Potštejn Vilém z Pernštejna, jeden z nejmocnějších a nejmajetnějších českých šlechticů své doby. Muž to byl moudrý a štědrý a ani Potštejn nepřišel zkrátka. Doznal tehdy nebývalého rozkvětu. Interiéry byly pohodlně vybaveny a na skále u třetí brány vznikla studna.

Po smrti Viléma z Pernštejna byl osud hradu zpečetěn. Jeho vnuk Jaroslav už tolik rozumu nepobral, zadlužil se a musel zděděné panství rozprodat. Poté se majitelé Potštejna střídali, hrad byl opuštěn, chátral, až nakonec zpustl v zarostlou zříceninu.

Rod Harbuval Chamaré v roce 1746 zakoupil za 70 000 zlatých panství od hraběnky Alžběty Zárubové z Hustiřan, které tvořilo městečko Potštejn spolu s vesnicemi, Sopotnice, Brná, Proruby a Záměl. Hrad byl již v té době neobyvatelný, a tak si v obci vystavěli barokní zámek, kde se v roce 1749 Jan Ludvík Harbuval Chamaré s rodinou natrvalo usídlil.

Jan Ludvík měl kromě kapitálu i neobyčejné schopnosti a houževnatost. Stal se tak v Potštejně organizátorem výroby plátna a propagátorem plátenictví ve východních Čechách. Vybudoval zde tkalcovskou a přadláckou školu, bělírnu a manufakturu na zpracování hedvábí. Potštejnská manufaktura tak oživila doposud malé městečko a stala se vzorem pro další podnikání šlechty. Pro české země byl tento projekt, který přímo podporovala i císařovna Marie Terezie klíčový a pomohl rozvoji textilní výroby v Čechách.

Z rodiny se však nejvíce vyznamenal syn Jan Antonín, který uvěřil báchorce o loupežnickém pokladu a areál horního hradu včetně části páté brány během 35 let hledání pokladu doslova rozkopal. Jeho příběhem se nechal inspirovat známý romanopisec Alois Jirásek a světlo světa spatřilo literární dílo „Poklad“ a Potštejn se tak dostal do širokého povědomí.

Byť se rod Chamaré řadí k nejúspěšnějším, které kdy v Potštejně hospodařily, poklad dosud nebyl nalezen. Povídá se však, že Mikulášovy naloupené cennosti odpočívají kdesi v podhradí dodnes. Dodnes je tu bezpočet neprobádaných tajných chodeb, ta nejdelší údajně vede až na hrad do Litic, někdejší pevnosti vzdálené na pět kilometrů.

Hrad Potštejn je v péči obce, která trvale pokračuje v jeho rekonstrukci a tak může být hrad každoročně zpřístupněn veřejnosti a to od měsíce dubna až do října. V areálu hradu určitě nesmíte minout kapli sv. Jana Nepomuckého z roku 1766, poslední zastavení křížové cesty „Boží hrob“ z roku 1754 a pamětní desku Jiráskova „Pokladu“.

Kromě prohlídek, které seznamují s historií hradu, se zde konají Divadelní festivaly nebo hrané noční prohlídky. V letošním roce i akce připomínající dobytí hradu Karlem IV. Novinkou letošní sezóny je razírna mincí, tuto dobovou minci s motivy hradu si také můžete na hradě zakoupit.

Vyšlápněte si na hrad, vraťte se s námi do historie a odměňte se krásným výhledem na malebné okolí!

www.potstejn.cz

rop eu
nahoru