Přeskočit na obsah

Příběh jednoho domu a jedné rodiny

11.05.2016

zdroj: DS OHP

Je jistě mnoho domů, jejichž historie je pevně spjatá s historií jen jedné rodiny. Ale je málo domů, které můžete navštívit a podrobně se jak s historií domu, tak s historií rodiny seznámit. Jedním z takových míst je Nový zámek v Kostelci nad Orlicí. Ušlechtilá empírová stavba vznikla v letech 1829 – 1833 pro Josefa Kinského jako sídlo pro novou hraběcí větev rodu Kinských. 

Kostelecká větev rodu Kinských pak zámek obývala po několik generací až do roku 1948 a její členové se během této doby významně zasloužili také o rozkvět města a jeho okolí. Bedřich Karel Kinský nechal roku 1872 vybudovat cukrovar, jenž se stal první průmyslovým podnikem v Kostelci, a podílel se také na výstavbě železniční tratě z Velkého Oseka do Kyšperka, dnešního Letohradu, která byla dokončena roku 1874. František Josef Kinský se zase v letech 1897–1898 zasloužil o vznik kruhové cihelny. Další Kinský, tentokrát Bedřich, byl vynikajícím ornitologem a vypracoval první soubornou zprávou o výskytu ptactva na Kostelecku, Rychnovsku a Žamberecku. Díky němu vznikla v zámeckém parku v roce 1949 ptačí rezervace.

Ženy z kostelecké větve Kinských byly pokládány za nejhezčí aristokratky a také se povětšině dobře provdaly. Například komtesa Marie Kinská se stala manželkou prince Karla Schwarzenberga. Žofie Chotková, vnučka Josefa Kinského, byla manželkou následníka trůnu Ferdinanda D´Este. V rodině Kinských se povídá, že geny „krásy“ přinesla do rodiny Karolina Kerpen, matka zakladatele tohoto domu, která také zastávala významný úřad nejvyšší hofmistryně arcivévodkyně Žofie na vídeňském dvoře.  Vedle péče o rodinu se ženy této rodiny věnovaly různým zajímavým a netradičním činnostem. Například Paulina Kinská, babička současného majitele zámku, byla významnou chovatelkou psů a zakladatelkou chovu drsnosrstého jezevčíka v Čechách.

Výše uvedené příklady jsou jen střípky z dlouhé a barvité historie rodiny Kinských a to zde nezmiňujeme nic z pohnuté historie Nového zámku, stavby, která byla vlastně odsouzena k zániku. Že se tak nestalo a že zůstala zachována pro budoucí generace, je důkazem nezdolnosti a statečnosti potomků tohoto významného rodu.

Přijeďte se přesvědčit na vlastní oči, že Nový zámek znovu stojí ve své původní kráse a spolu s rozsáhlým anglickým parkem slouží jako místo pro všechny, kteří rádi poslouchají příběhy, pro odpočinek i poučení všech generací.

www.zamekkostelecno.cz, https://www.facebook.com/novyzamekkostelecno

 

rop eu
nahoru