Přeskočit na obsah

Osudy „POKLADŮ“ tvrze Orlice

17.05.2016

zdroj: Pavel Tacl

Každý si můžeme pod slovem poklad představit něco jiného, pro někoho to jsou děti, partner, partnerka či zdraví. Zde si však povíme o takovém pokladu, jaký si každý chudý člověk přál a asi i dnes přeje nalézt.

Že štěstí přeje připraveným i v dnešní době, je vidět na nedávném nálezu pokladu vysoké hodnoty v Pardubickém kraji. Přitom ho nebylo potřeba ani vykopat, stál v hrnci na povrchu prakticky 1000 let, než si ho někdo všiml.

Proč je vlastně možné poklady dodnes nalézat? Většinou to jsou nevyzvednuté úschovy hodnotných předmětů a platidel, které bývaly skrývány v nejistých dobách nebo v případě přímého ohrožení válečných tažení či drancování měst.

Stejně jako většina panských sídel, tak i Orlická tvrz v Letohradě (dříve Geiersberg) zažívala různé nebezpečné situace, jako byly požáry a hrozba útoku při tažení vojsk, ať už cizích nebo místních lupičů. Dokladem jedné takové situace je i poklad nalezený kunčickým občanem, kdy nádeník Josef Venzl, při lámání kamene v blízkosti tvrze dne 21. 6. roku 1823, nalezl keramickou nádobu, která obsahovala 789 grošů pražských, míšenských a hessenských. Šlo tedy o depot stříbrných mincí.

Poklad byl podle datace ražby mincí ukryt někdy po roce 1471, tedy v době, kdy pravděpodobně okolím tvrze táhla uherská vojska (např. bitva u Zvole roku 1468). Tím, že si ukryté mince nikdo nevyzvedl, je jisté, že ten, kdo o místě věděl, nepřežil. Nejspíše poklad patřil některému z pánů z Orlice, jelikož poblíž nikdo takový obnos peněz pravděpodobně neměl.

Zajímavé je, jak nález - „poklad“ skončil. Nádeník Venzl nález poctivě nahlásil a předal tehdejším úřadům. Poklad byl poté předán vzniklému muzeu v Hradci Králové. Zde však veškerá stopa po pokladu končí, neboť dle vyjádření současné správy muzea žádný takový depot mincí nemají v evidenci…

Při návštěvě středověké tvrze Orlice můžete i vy také podobné „poklady“ nalézt. Jsou to většinou vystavené nálezy získané při archeologickém průzkumu při rekonstrukci tvrze v roce 2010-12. Uvidíte zde i mince z období života na tvrzi a mnoho sečných i palných zbraní.  autor článku: Pavel Tacl

www.tvrzorlice.cz

 

rop eu
nahoru