Přeskočit na obsah

NA zámku vládla zlá Manda

18.05.2016

zdroj: DS OHP

Opočenský zámek je opředen řadou pověstí. Bílé siluety opočenských pánů Trčků z Lípy zjevující se v okolí svého sídla, dokud náhrobky Trčků nebyly opraveny a umístěny v kostele, či zazděná Kateřina, jejíž duch bloudí nočním zámkem a dodnes hledá svého milého. A mezi nejznámější patří ta O Zlé Mandě.

Pan Jan Rudolf Trčka byl povahy dobromyslné a poddaní ho měli v lásce, zato však jeho choť Maří Magdalénu, rozenou Lobkovicovou, z duše nenáviděli. Byla sličná, avšak přísná na poddané a velmi šetrná a lakotná.

Krušné časy zažívali poddaní během třicetileté války, vedlo se jim zle, nemohli platit vrchnosti úrok a upadaly v dluhy. Pan Trčka sice leckdy oko přimhouřil, když viděl bídu lidu, avšak jeho paní mu radila, aby na ně přísné tresty uvalil.

Jednou se paní rozzlobila na lovčího, že dodává do vrchnostenské kuchyně málo zvěře. Ten se ohradil tím, že smečky selských psů hubí zvěř. Paní ihned nařídila poddaným, aby usekli všem psům jednu nohu. Kdo tak neučiní, ten že bude mít co činit se zámeckým drábem. Za své skutky si vysloužila paní Trčková hanlivý název „zlá Manda“.

Bylo tehdy zvykem, že sedláci dostávali dřeva, na něž se jim řezaly vruby, jestliže nemohli včas zaplatit. Sedláci se vrubů báli, neboť věděli, že jim lakotná paní nic neodpustí. Avšak nyní jim nastaly tak kruté časy, že si nemohli pomoci a vruby si museli nechat řezat.

Když jednoho dne pan Trčka odcestoval, využila paní Trčková této okolnosti, aby vymohla na poddaných dlužný úrok. Vydala hned přísný rozkaz, aby se dostavili na Opočno se svými dřevy a podle vrubů počet skládali.

Sedláci otáleli, čekali, až se pan Trčka vrátí, a doufali, že se nad nimi ustrne a s placením počká. Teprve když obdrželi zaručenou zprávu, že je pan Trčka opět doma, složili svoje dřeva na vůz a jeli s nimi na zámek. Zkormouceně vešli na nádvoří a hluboce se poklonili před panem Trčkou, který jim vyšel vstříc. Pan Trčka pokynul, aby dřeva skládali z vozu. Když bylo všechno dřevo na kupě, nechal hromadu zapálit. Zaradovali se sedláci, s úsměvem přihlíželi, jak dřeva s vruby hoří. Tímto činem byly jejich dluhy splaceny. Trčka nezchudl a sedlákům naproti tomu bylo alespoň na čas pomoženo.

Zlou Mandu mohou návštěvníci zámku potkat i dnes, a to v den Hradozámecké noci, kdy zámek ožívá historickými postavami ze své minulosti. Jedinečnou atmosféru zámku a setkání nejen se zlou Mandou můžete zažít v roce 2016 poslední srpnovou sobotu, vítáni jste však v Opočně samozřejmě po celý rok.

www.visitopocno.cz

 

 

rop eu
nahoru