Přeskočit na obsah

Od rodu Chamaré po rodinu Nováčkovu

19.05.2016

zdroj: DS OHP

V roce 1746 koupil potštejnské panství Jan Ludvík Harbuval Chamaré, který nutně potřeboval důstojné sídlo přímo v městečku.

Základem pro stavbu zámku se stal komplex budov hospodářského dvora, výstavba proběhla pod taktovkou architekta Josefa Jägera. Pozdně barokní čtyřkřídlá jednopatrová stavba kolem čtvercového nádvoří byla tedy pouze přestavbou, nikoli novostavbou. Důkazem je také to, že se již půl století nestavěla sídla uzavřená s nádvorními arkádami. Všechna křídla budov byla výškově sjednocena a završena mansardovou střechou. Kvůli sloupovému vestibulu bylo přestavěno vstupní východní křídlo a v západním křídle byl vybudován převýšený hlavní sál. Uprostřed jižního křídla vznikla kaple v půlkruhovém rizalitu. Zevní výzdoba se soustředila na vstupní průčelí, kde byl vybudován portál rámovaný balkonem na sloupech.

Vstup byl ozdoben erbem majitele panství, jeho manželky a letopočtem 1749, kdy bylo dokončeno toto křídlo zámku. Zámek byl dokončen roku 1755, po roce 1757 se prováděly úpravy okolí a parku, které byly ukončeny roku 1772 výstavbou zdi okolo parku. V 19. století došlo k úpravě fasád a parku. 
Rodina Chamaré v polovině 19. století vymírá po meči a dědička panství Alžběta Chamaré se vdává za Prokopa Jana Dobřenského z Dobřenic. Tímto sňatkem panství přešlo do rukou Dobřenských, kteří drželi Potštejn do roku 1945, kdy jim byl veškerý majetek zabaven na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše.

V letech 1945-6 byl zámek pronajímán velvyslanectví Velké Británie za účelem dovolené britského velvyslance. Roku 1949 zámek získalo Revoluční odborové hnutí, konala se tu školení funkcionářů a pracovníků. Zámek byl během této doby významně poškozen, původní šlechtické pokoje byly změněny na posluchárny či ubytovací místnosti, původní nábytek byl z části odvezen do různých depozitářů, z části rozkraden či zničen. ROH působilo na zámku do roku 1989.

Poté se vystřídalo několik soukromých majitelů, ale žádný nedbal údržby objektu. Situace se mění až v roce 2004, kdy poničený zámek kupují manželé Nováčkovi a pouští se do oprav.

Zámek byl zpřístupněn veřejnosti roku 2006 a to okruh jídelna, pracovna, kaple, ložnice, dětský pokoj, modrý salón, a další místnosti se přidávají postupně. Roku 2010 byl otevřen zámecký park v anglickém stylu. Současné vybavení zahrnuje původní nábytek (dnes zapůjčený od NPÚ), zařízení zapůjčené z muzeí a soukromé předměty manželů Nováčkových.

V posledních letech bylo do prohlídkového okruhu zahrnuto několik nových síní a to honosná zámecká knihovna s kachlovými kamny, koupelna s nástěnnými malbami, hudební salónek se vzácnými malbami a klavírem, zlatý salónek s krásným výhledem do parku.

Zrekonstruovaný zámek Potštejn nabízí svým návštěvníkům nejen klasické prohlídky interiérů s průvodcem, zámeckou cukrárnou, park v anglickém stylu a hotel přímo v zámku, ale nabízí především kultivovanou zábavu pro rodiny s dětmi. V Bubákově, strašidelném sklepení, se návštěvník bude tak trošku bát i se poučí. V Pohádkově, expozici pro ty nejmenší, si zadovádí a na hraných prohlídkách zámku se hlavně pobaví. V roce 2016 se také potštejnský zámek připojuje k celonárodním oslavám 700. let oslav narození krále Karla IV. se svými novými hranými prohlídkami z doby středověku nazvanými „Ztracen v čase“. Jako nadstavbu k této prohlídce můžete navštívit edukativně-zábavnou expozici v samostatně stojící budově v parku, nazvanou „Bludiště u Karla IV.“. Chcete-li si vyzkoušet, jak se u historie upřímně zasmát, musíte navštívit právě zámek Potštejn. Těšíme se na vaši návštěvu!

www.zamekpotstejn.cz

rop eu
nahoru