Přeskočit na obsah

Víte, že je v Olešnici KÓTA 701?

21.05.2016

zdroj: Zdeněk Bachura

Letos tomu je 78 let, to byla vyhlášena mobilizace záložních ročníků čsl. vojska. V té době to byli naši otcové, kteří byli povoláni do armády, aby bránili německé armádě v zabírání pohraničního území, zvané Sudety. I když byla naše armáda dobře vyzbrojena, německá armáda byla mnohem silnější. Naděje na úspěšnou obranu byla za předpokladu, že nám pomohou naši spojenci.

Po nástupu Hitlera k moci v Německu, bylo nutné zaměřit se na obranu země. Podle francouzského vzoru se začalo s budováním pohraničního opevnění, jehož součástí bylo i pásmo Orlických hor, v plánech označené jako 35. hraniční oblast. 78 let pevnůstek, pěchotních srubů, jejich výstavba a odhodlání bránit republiku, zůstávají dodnes slavnou tradicí našich národů, tradicí statečného boje za svobodu vlasti. Květnová částečná mobilizace v roce 1938 ukázala, že jsme odhodláni republiku bránit. Zářijová všeobecná mobilizace čs. vojska téhož roku byla dokladem dobré organizace armády i odhodlání našich vojáků bránit vlast. Silnice k horám byla na mnohých místech opatřena protitankovými překážkami.

Jako současný kronikář spolu s bývalým vedoucím polesí panem Jaroslavem Zatloukalem se vydáváme v Olešnici v Orlických horách na Kostelní vrch ke kameni, který nejprve čistíme ocelovými kartáči, kde se nám postupně objevují vytesané údaje a iniciály. Z dostupných informací, kterých není mnoho a dnes již bohužel žije velice málo těch, kteří by mohli vše vyprávět či dosvědčit, jaká byla realita.

V Olešnici, na Čihalce, na Polomech byly rozmístěny různé hlásky, kulometná stanoviště. Kostelní vrch kóta č. 702 k. ú. Olešnice č. j. část 1023/3 jihozápadně asi 150m od Feistova kopce kóta č. 706 je dodnes již zmiňovaný kámen. U tohoto kamene kóta č. 701 byla malá posádka vybavena těžkým kulometem s výhledem do Pruska. Když čsl. hlavní štáb vyhlásil 21. května 1938 částečnou mobilizaci československé armády nastoupili vojenskou službu na hranicích záložáci z Dobrušky. Zde na tomto kameni je vytesáno:

                                                                         1938

                                                    KV                    R                    OF

                                        21.5.                        Ć   S                        13.6.

                                                                   NEDEJME SE

                                   F. C.              B. J.            V. T.             R. K.             F. W.

                       Z. S. + K. M. + V. D. + R. H. + J. N. + J. M. + J. J. + K. M. + J. P.

Dobrušští, ale možná i jiný vojáci v záloze – po vyhlášení částečné mobilizace čsl. armády nastoupili vojenskou službu na hranicích, většinou v Orlických horách, takže i některé uvedené vytesané iniciály v kameni mohli být jejich jména. Tehdy jedenáctiletý Ladislav Nýč (dnes 89 let) nosil posádkám na Kostelní vrch a Polom koláče, buchty apod., které upekla teta. Až půjdete na vycházku, tak kolem řadovek, a cestou vedle hotelu Hartman přes paseku, vkročíte do vysokého lesa, kde asi po 200m doprava najdete zmiňovaný kámen a stanoviště malé posádky z května roku 1938.

23. října 1936 byla zřízena Stráž obrany státu (SOS) s úkolem střežit neporušitelnost státních hranic a nedotknutelnost území republiky. Prapory SOS byly zřízeny vždy v sídle toho okresního úřadu, jehož obvod byl ve středu střežené oblasti. Pro oblast Orlických hor bylo zřízeno velitelství praporu v Rychnově nad Kněžnou a do jeho obvodu patřilo i Nové Město nad Metují. Početně nejsilnější byla 1. rota s velitelstvím v Novém Městě nad Metují v čele s por. čet. Votrubou. Ta střežila úsek od Nového Hrádku po Masarykovu chatu na Šerlichu a skládat se ze sedmi čet.

Část olešnického úseku (Kuttel) střežila 3. četa pod vedením vrch. strážm. četnictva Františka Cidliny, rozdělená do  tří družstev s počtem 38 mužů. 4. četě v prostoru Olešnice – Kaltwasser velel inspektor fin. stráže Josef Nežádal. I tato četa se skládala ze tří družstev a celkem ji tvořili 44 muži. Obsazení vlastní hraniční čáry jednotkami stráže obrany státu bylo skutečně bleskovou akcí. První kompletní jednotkou SOS, která nejdříve zaujala svůj obranný úsek v prostoru Olešnice, byla 3. četa 1. roty doplněná 50 záložníky z Dobrušky. Její velitel praporu vrch. stržm. František Cidlina mohl již ve 4 hodiny ráno 21. května 1938 hlásit veliteli praporu splnění úkolu. Dne 4. června 1938 byla pohotovost zrušena.

Domnívám se, že i tyto stručné poznámky poskytují přehled o důležitém časovém období historie naší obce. Příběhy před 78 lety si to jistě zaslouží. Dnes je na kótě 701 a 702 Ski areál Hartman. Autor článku: Zdeněk Bachura, kronikář obce Olešnice v Orlických horách

Tip na výlet: Až půjdete na vycházku, tak kolem řadovek a cestou vedle hotelu Hartman přes paseku, vkročíte do vysokého lesa, kde asi po 200 metrech doprava najdete zmiňovaný kámen a stanoviště malé posádky z května roku 1938.

www.olesnice.net

rop eu
nahoru