Přeskočit na obsah

Rodný domek F. V. HEKA nebo F. L.VĚKA?

11.05.2016

zdroj: DS OHP

František Vladislav Hek (11. 4. 1769 – 4. 9. 1847) se narodil v Dobrušce v rodině kupce. Po ukončení městské školy odešel studovat do Prahy, kde ukončil základní školu a piaristické gymnázium. A právě v Praze se dostal do styku s českou vlasteneckou společností. Po návratu do Dobrušky v druhé polovině 80. let postupně přebral otcovu kupeckou živnost. Ve svém krámku Hek nejen obchodoval, ale také půjčoval české knihy a noviny. V dalším vzdělávání pokračoval jako samouk. Jeho knihovna čítala úctyhodných 3.284 svazků, mezi nimiž byly spisy filozofické, historické a přírodovědné.

V roce 1820 vydal svůj nejvýznamnější spis "Veliký pátek", v němž ostře kritizoval tehdejší dobrušské maloměstské nešvary. Publikování tohoto díla mu vyneslo soud a následnou konfiskaci spisu. Dobrušskými mocipány byl Hek až do svého odchodu z města neustále perzekvován a pronásledován. Roku 1821 mu umírá manželka, o rok později prodal zbytky svého majetku v dražbě a opustil Dobrušku. Poslední léta svého života strávil u své provdané dcery Ludmily Štolovské v Kyšperku (dnešní Letohrad).

Hekův vlastní životopis použil Alois Jirásek jako jeden z podkladů pro svůj pětidílný román o českém národním obrození "F. L. Věk".

Jeho rodný domek je častým cílem návštěvníků města a také jedním z mála objektů, které přečkaly požáry v 19. století (1806 a 1866) a minulou éru. Domek získalo město do svého vlastnictví již za první republiky a dlouhá léta sloužil k nájemnímu bydlení.

Zlom pro další existenci domku znamenalo uvedení zfilmovaného díla Aloise Jiráska jako televizního seriálu „F. L. Věk“ na konci 60. let min. století. Seriál měl nevídaný ohlas a do Dobrušky začali přijíždět turisté. Tehdejší ředitel muzea Dr. Ladislav Hladký tak připravil scénář a město nechalo domek opravit. Zajímavostí je, že většina prací byla udělána zdarma nebo za symbolickou cenu. Dobrušští občané přicházeli pomáhat a přinášeli množství předmětů ze svých půd, kterými byl bohatě vybaven především kupecký krámek.

Opravy domku byly dokončeny a 1. května 1972 za účasti představitelů seriálových rolí v čele s F. L. Věkem – Radoslavem Brzobohatým – slavnostně otevřen. V dalších desetiletích byl domek dobře udržován a expozice v něm prošla řadou úprav.

Rodný domek F. L. Heka je otevřen pro návštěvníky o víkendech od dubna do září.

A stejně jako v dobách F. L. Věka, i dnes bude každý její návštěvník vítán jako nejvzácnější host.

www.mestodobruska.cz

 

rop eu
nahoru