Přeskočit na obsah

Kaple na Dříši a zázračný pramen

11.05.2016

zdroj: Bohumil Dragoun, DS OHP

Osada Dříš vznikla derivací Deštného někdy na počátku 18. století.  Lidé zde žijící nalézali obživu v řemeslné výrobě a zemědělství, i když to bylo s ohledem na nadmořskou výšku a reliéf terénu velmi chudobné hospodaření.

Pro místní komunitu měla velký význam kaple blahoslavené Panny Marie. Poutní kaple byla zbudována i vysvěcena v roce 1809 díky Andreasovi Liebichovi a Antonínu Baumgartnerovi.  Ovšem pro stavbu bylo vybráno místo již v minulosti svázané se zázračným uzdravením. Zázračná voda vyvěrala z malé studánky pod smrkem, na němž byl umístěn obrázek Panny Marie. Nad tímto zázračným pramenem byla postavena dřevěná kaple. Ta měla rámovou konstrukci a byla pobyta prkny.  Kaple se stala v průběhu desetiletí významným lokálním poutním místem. Přehnané zvěsti o bohatství uloženém přímo v kapli byly asi příčinou jejího vyloupení v noci z 2. na 3. 8. 1840.

Stále sílící obliba tohoto místa vedla k vybudování křížové cesty a tak dne 22. 7. 1870 na svátek sv. Marie Magdalény, byla slavnostně vysvěcena. Kamenickou práci odvedl sochař I. Hartmann z Olešnice a celkové náklady se vyšplhaly na 882 zl. 95 kr.

V roce 1893 byla křížová cesta upravena. Původní kamenickou reliéfní výzdobu nahradily litinové desky a bylo položeno celkem 28 kamenných schodů. V dalším roce byly všechny obrazy jednotlivých zastavení pozlaceny.

Kaple získala z milodarů poutníků slušný majetek. Ten v roce 1840 dosáhl částky 1280 zl. k.m. a stále vzrůstal. Peníze byly původně uloženy u vrchnostenského úřadu v Rychnově nad Kněžnou a od roku 1869 bylo toto jmění předáno obci v Deštném. Kupní smlouvou ze 7. 9. 1881 vykoupila deštenská obec za 20 zl. od manželů Antonína a Karolíny Schröterových pozemek, na němž kaple stála. Roku 1891 byl interiér kaple doplněn dvěma oltářními sochami, sv. Anny a P. Marie a sv. Jáchyma, díly sochaře J. Runggaldiera z Grödenu v Tyrolsku. Jak nám dokládají první fotografie, tak v té době přicházely ke kapli stovky poutníků.

Krásnou tradici přetrhly dvě světové války. První z nich kapli připravila o zvon, druhá pak o věřící.

V meziválečném období byl poutní areál stále udržován a v jeho blízkosti vznikla slavná chata Chata Panorama – místo, odkud se šířil duch Klubu českých turistů do Orlických hor.

Druhá světová válka a její dopad na původní obyvatelstvo Orlických hor znamenal i dlouhá léta nezájmu pro tuto kapli. Kaple chátrala, křížová cesta byla rozvalena a z původních reliéfních litinových desek zůstala jediná.  A tak se památný areál dočkal nových časů již ve značně poškozeném stavu. V roce 1990 prošla generální rekonstrukcí kaple a v letech 2005-2006 i křížová cesta. Dnes je toto místo opět opečovávané a žijící.

Deštné je zároveň jedním z míst vandrování po Kačenčině pohádkové říši a seznámíte se zde s příběhem princezny Kačenky, vládkyně zdejších hor.

www.orlickehory.eu

rop eu
nahoru