Přeskočit na obsah

Pověst o Suchém vrchu

11.05.2016

zdroj: DS OHP

Na vrcholu Suchého vrchu stával v dávných časech krásný zámek, v němž bydlel král se svojí půvabnou dcerou. Měl ji velmi rád, ale ona byla svévolná a neposlušná a způsobila otci mnoho hoře a starostí. Jednoho dne mu došla trpělivost, velmi se rozhněval a proměnil svou dceru i se zámkem ve skálu, v níž je uzamčena princeznina duše.

O mnoho století později přišel ke skále pastýř a našel ji otevřenou. Když vešel dovnitř, našel tam překrásnou dívku, jež právě pekla koláč. Přistoupil až k ní a ona si mu začala stěžovat na svůj smutný osud a zapřísahala ho, aby ji vysvobodil. Když svolil, připravovala ho na to, co se stane: „Objevím se tu po několik nocí. Poprvé přijdu v podobě žhnoucího vepře a v rypáku budu mít klíč. Ten mi musíš vytrhnout za pomoci téhle hůlky.“

S těmito slovy mu hůlku podala a pokračovala: „O druhé noci mi bude žhnout jen půlka těla a v rypáku ponesu kroužek. I ten mi musíš s pomocí hůlky vzít. Třetí noc bude žhnout jen má hlava a v rypáku ponesu meč. Až mi ho vezmeš, řeknu ti, co máš dělat dál. Uposlechneš-li mé rady, přinese ti to štěstí““.

Následující noc čekal pastýř u skály. Přesně o půlnoci se spustil strašlivý rámus a objevil se vepř sršící oheň na všechny strany. Pastýř se ale lekl, že nebyl schopen nic dělat. Vzmohl se jenom na útěk. Doprovázel ho nářek a bědování vepře, který zmizel ve skále. Zakletá princezna prý čeká na své vysvobození dodnes.

Dnes zde najdeme Kramářovu chatu s rozhlednou, která je oblíbeným výletním místem.

Pověst uvedena v knize Grossmutter erzählt z roku 1940, jejíž převyprávěný překlad vyšel v knize Evy Koudelkové - Babiččina vyprávění.

www.suchak.cz

 

rop eu
nahoru