Přeskočit na obsah

Malebné „ÚDOLÍ TICHÉ ORLICE“

11.05.2016

zdroj: Martin Leschinger, DS OHP

Řeka Tichá Orlice se na své pouti východočeskou krajinou protéká několika romantickými partiemi. Dominuje jim kaňonovité údolí mezi Ústím nad Orlicí a Chocní na středním toku řeky. Tato krajinná paráda je známa cestujícím z vlaků na hlavním českém železničním koridoru mezi Prahou a Moravou, kdy se cestou z Prahy ráz krajiny po projetí „Choceňským tunelem“ (který byl po druhé světové válce z důvodu elektrifikace trati zrušen – došlo k odstranění celého kamenného masívu nad tunelem) úplně mění.  Údolí si zamilovali také cyklisté, in-line bruslaři i pěší turisté, jimž slouží od roku 2007 nová asfaltová cyklostezka, vybudovaná na původní prašné cestě lemující řeku a násep železniční tratě.

Údolní nivu s říčními meandry roubí na levém břehu strmě se zvedající svahy vrchu Lysina (506 m n. m.). Nad osadou Bezpráví na pravém břehu Tiché Orlice se majestátně vypíná vrch Zátvor (495 m n. m.), jehož náhorní plošina v dobách pobytu J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí skýtala bezpečný úkryt tajným shromážděním příslušníků Jednoty bratrské.

Bezprostřední okolí nad Tichou Orlicí v popisovaném místě nabízí mnoho variant výletů – a to jak pro pěší turistiku, tak i cykloturistiku.

Putujte s námi po turistických zajímavostech po proudu řeky… naše putování začíná v Ústí nad Orlicí, kde si povšimněte původní výpravní budovy „Staré dámy“, která přežila svoji plánovanou demiloci a kontrastuje s moderním vzhledem svého okolí. Ústecké nádraží leží v neobvykle členitém místě nedaleko soutoku Tiché Orlice s Třebovkou v sevření dvou vrchů - Kubincova kopce (487 m n. m.) a Andrlova chlumu (559 m n. m.). Pokračujeme na rozhlednu Stříbrná krasavice na Andrlově chlumu a dále k Dolečkově hájovně. Zde nás z koloritu šumící řeky a projíždějící ch vlaků na Luhu, již na území obce Orlické Podhůří, vytrhne silný příběh. Právě zde v Dolečkově hájovně se za druhé světové války odehrál pozoruhodný příběh hajného Čeňka Dolečka, který s rodinou pomáhal partyzánům v okolních lesích, ač u něj v domě bydleli němečtí strážci dráhy. Prostředí a děj tohoto dramatu v mnohém připomínají slavnou Berounku a osudy rodiny spisovatele Oty Pavla. Ty západně od Prahy připomínají domek Na Přívozu nebo trampská hospoda U Rozvědčíka. Dobré pivko na vás čeká v Klopotech, malebném údolí s rekreačními chatami, zprava ústícím do hlavního kaňonu nebo na Bezpráví U Pildy vedle bývalého mlýna, později tkalcovny a ještě později skladu civilní obrany.  Klopoty proslavila poutní kaplička Panny Marie Matky ustavičné pomoci stojící u vydatného pramene křišťálové vody vedle bývalých lázní a hostince. Bezpráví je zase slavné pro svůj tajemný název, snad odkaz z dávných dob, kdy zde loupežníci přepadali kupecké povozy. Během sametové revoluce v r. 1989 inspirovalo Bezpráví se železniční zastávkou v největším drážním oblouku mezi Prahou a Olomoucí pražské nadšence, kteří zde chtěli vybudovat skanzen totality.  Za osadou Perná, před Brandýsem nad Orlicí se vydáme odbočkou vlevo po mostě k Brandýskému labyrintu, který připomíná nejslavnější dílo Jana Amose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce – jehož rukopis vznikl roku 1623 právě zde u Tiché Orlice. Na opukovém ostrohu nad malebným městečkem ožívá zřícenina gotického hradu, kterou úspěšně obnovuje místní Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí, a také toto místo nemůžeme minout. Brandýs pamatuje slavné lázeňské časy na začátku 20. století, kdy v letovisku zastavovaly rychlíky z Prahy a renomovaní hosté si zde podávali kliky. Na tuto kapitolu dějin města i zdejšího lázeňství úspěšně navázal Rehabilitační ústav, jehož objekt patří k místním dominantám. Po dalších možnostech občerstvení pokračujeme v našem putování po údolní cyklostezce do Chocně okolo bývalého mlýna, dnes penzionu Mítkov  do přírodní rezervace Peliny, kterou tvoří originální opukové věže přímo nad Tichou Orlicí a zde naše putování končí.

Stojí za to zde zastavit, usadit se na lavičce a pod korunami staletých listnáčů chvíli sledovat úžasné přírodní divadlo. Autor článku: Martin Leschinger

www.orlicko-trebovsko.cz

 

 

rop eu
nahoru