Přeskočit na obsah

Lípa na Hraštickém kopci

11.05.2016

zdroj: DS OHP

Skuhrovská lípa (také známá jako Rubínova lípa nebo Robotní lípa) u Skuhrova nad Bělou je památný strom, který podle pověsti připomíná konec roboty. Roste na Hraštickém kopci asi 120 metrů severovýchodně od křižovatky, kde se sbíhá cesta od skuhrovského kostela svatého Jakuba Většího a Hraštic ve směru na Svinnou. Při procházkách ji můžete vidět na uměle navršeném kopečku a její kmen lemuje lavička.

Vysazena byla v letech 1838 – 1848, tudíž její stáří je aktuálně 178 let, výška dosahuje do 25,4 m a její obvod je 295 cm.

O zasazení lípy existují dva příběhy. Jeden příběh vypráví o zasazení lípy jako upomínky zrušení roboty (1848) místními sedláky, kteří chtěli, aby příštím generacím připomínala ukončení jejich poroby. Na nejvyšší místo kopce navozili hlínu, aby byla lípa dobře viditelná a do jeho středu stromek zasadili. Byla to jejich poslední robota - nikoli z rozkazu, ale z vlastní vůle.

"Kéž tato lípa ještě dlouho roste a poutníku, jehož kroky v stínu košaté koruny stanou, připomene dávno minulé a utvrdí ho v lásce k naší krásné zemi a ještě krásnější řeči!"

                                                 -Ed. Kouřim-

 

Druhý příběh vychází z farní kroniky. Zápis pochází od faráře Josefa Ehrenbergera, který do úřadu nastoupil roku 1853. Věk lípy odhadoval na 15 let. Předchozí farář Josef Rubín prý nechal do opuštěného lomu navozit hlínu a lípu do ní zasadit.

www.skuhrov.cz

 

rop eu
nahoru