Přeskočit na obsah

Jak Rokytnice medvěda do znaku dostala…

11.05.2016

zdroj: DS OHP

Z dochovaných archivních pramenů nelze přesně určit vznik Rokytnice. Její počátky lze datovat na přelom 13. a 14. století, kdy tehdejší vlastníci tohoto panství – Páni z Rychnova počali kolonizovat toto území, bohaté na zásoby dřeva. První zmínka o tehdy uhlířské osadě je datována k roku 1318, kdy byla Rokytnice vypálena loupeživými rytíři z nedalekého hradu Liberka.

V 16. století se začíná na listinách města objevovat pečeť se znakem města, zobrazující mohutnou lípu šplhajícím medvědem, kterého ze stran bodají zbrojnoši.

Legenda o vzniku znaku říká, že někdy v 15. století, kdy městečko obklopoval ještě hustý les plný divokých zvířat, zatoulal se na rynek medvěd, kterého přilákal med od roje včel v duté staré lípě. Přítomnost nebezpečného zvířete způsobila dokonalý chaos, křik a zmatek mezi obyvatelstvem. Když mohutná šelma viděla, co svoji návštěvou způsobila, vylezla ze strachu do koruny mohutné lípy. Z blízké tvrze pak přispěchali dva zbrojnoši, kteří medvěda bodali kopím, až zvíře padlo mrtvé k zemi.

Medvědi byli zakrátko v celých Orlických horách vyhubeni, ale aleje lip, které v době květu obletují tisíce pilných včel, se v Rokytnici dochovaly doposud.

www.rokytnice.cz

 

rop eu
nahoru