Přeskočit na obsah

PORCINKULE (česky) a PORTIUNCULA (latinsky)…

03.06.2016

zdroj: DS OHP

Název je zkomolením italského místního jména Porzioncula, Porziuncola či latinsky Portiuncula (údělíček, podílek, malý pozemek). Jde o kapličku v Assisi, která se dnes nachází uvnitř baziliky Panny Marie Andělské.  Jeho zakladatel sv. František z Assisi, kostelík získal pro svou řeholi a  založil zde společně se svatou Klárou řád klarisek. Podle legendy obdržel sv. František od papeže Honoria III. pro kostelík privilegium plnomocných odpustků. Papež Sixtus IV. je rozšířil na všechny kostely prvního a druhého řádu sv. Františka jen pro františkány. V roce 1622 bylo privilegium rozšířeno Řehořem XV. pro všechny věřící, kteří po zpovědi a svatém přijímání navštěvovali tyto kostely v určené dny. Později téhož roku rozšířil Řehoř privilegium i na všechny kapucínské kostely. Následující papežové je rozšířili na všechny kostely s nějakým vztahem k františkánskému řádu.

Porcinkule je tradiční pouť, která se koná první srpnový víkend, v některých českých a moravských městech, jejichž historie je spjatá s františkánským řádem. V náboženském významu je porcinkule výroční církevní slavnost konaná 2. srpna ve františkánských a kapucínských kostelech, spojená s udílením plnomocných odpustků a doprovázená lidovou poutí. Slovo porcinkule je také zlidovělým názvem pro svátek Panny Marie Andělské slavený 2. srpna. S poutí je spojováno tradiční pečivo - preclíky.

Každý rok město Opočno ožívá první srpnový víkend největší kulturní událostí roku poutí „PORCINKULÍ“ a Opočenským jarmarkem, který se letos koná 5. – 7. 8. 2016.  Během tří dnů si návštěvníci poutě mohou vyzkoušet mnohé atrakce, obdivovat šermířská utkání nebo se zaposlouchat do vyprávění loutkové pohádky.

www.opocno.cz

rop eu
nahoru