Přeskočit na obsah

Pověst o loupežníku Ledříčkovi

29.05.2016

zdroj: DS OHP

Při cestě kolem řeky Divoké Orlice naučnou stezkou přijdete ke skále, jež se nalézá na pravé straně směrem řeky směrem proti proudu. K této skále se vztahuje tato pověst.

Je tomu již dávno, někdy před 200 lety, kdy se ukrýval v temných hvozdech Orlických hor loupežník Ledříček, postrach to boháčů celého orlického kraje, avšak velký přítel a ochránce chudých. Neměl žádných spoludruhů. Tím také svoje odvážné kousky prováděl sám a lépe unikal pronásledovatelů. Více než dvě desetiletí se ho nepodařilo polapit. V Orlických horách měl mnoho tajných přátel. Mezi lidem šla pověst, že Ledříček zná a používá bylinu, která jej prý činí neviditelným. Skutečnost byla ale taková, že Ledříčkovi pomáhala velká znalost lesa, přízeň přátel, hbitost a obratnost.

Nejpřirozenější ochranou mu byla zejména skrýš v nitru strmé a vysoké skály, dnes nazývané "Ledříčkova". Mohutná jedle, dosahující až k vrcholu skály, byla mu vhodným žebříkem, po kterém do jeskyně vystupoval.

Všude tam, kde bylo třeba v podhorských chalupách zmírnit bídu, neštěstí, zjevil se tajemný mužík, malé, rozložité postavy a poskytl pomoc. Býval přestrojen za mysliveckého mládence nebo mlynářského chasníka, krajánka nebo za finance "strnada". Nikdy se však tajemný človíček neobjevil znovu a nepožadoval vrácení půjčky nebo daru.

Panstvem a jeho policajty byl silně pronásledován a štván. Avšak po dvaceti letech stálého pronásledování přeci jen Ledříček skončil svůj dobrodružný život. Jednou spěchal do svého úkrytu a při slézání jedle se mu přetrhl zpuchřelý provazový žebřík a on spadl z vysoké skály do hlubiny, kde zůstal s roztříštěnými údy ležet mrtev. To prý bylo někdy na podzim. Teprve na jaře, když slezl sníh, našel panský hajný v houštině pod skálou jeho mrtvé tělo. Byl to smutek a žal po horách Orlických. Mstil křivdy a bezpráví učiněné vrchností na prostém lidu.
O původu loupežníka Ledříčka není nic známo, ani jeho skutečné příjmení. Pravděpodobně, že od jména Lédr z nejvýše položené obce Čihák, kde ve fantazii prostých lidí bylo toto jméno zdrobnělé a používané.

Tip na výlet: Ledříčkova skála je součástí naučné stezky Zemská brána na Divoké Orlici. Najdete ji na pravém břehu Divoké Orlice nedaleko Pašerácké lávky. Příkrá stráň je tu vysoká asi 60 metrů, přičemž v dolní části spadá k řece asi 20 m vysokou svislou skalní stěnou s dobře viditelnou jeskyňkou. Podle tradice v ní mnoho let bydlel legendární zbojník Orlických hor - Ledříček.

rop eu
nahoru