Přeskočit na obsah

Obec Přepychy - Vesnicí roku 2017 Královéhradeckého kraje

07.06.2017

 

 Prvním finalistou letošního již 23. ročníku soutěže Vesnice roku 2017, do níž se přihlásilo 212 obcí, se staly Přepychy z Královéhradeckého kraje. Obec na východě Čech, kde se o titul utkalo celkem 15 obcí, tak získala nejvyšší ocenění – Zlatou stuhu. 

Soutěž probíhá dvoukolově, kdy do celostátního hodnocení postupuje vždy vítězná obec z každého kraje. Slavnostní vyhlášení krajského kola se uskuteční 19. srpna přímo ve vítězné obci Přepychy. Celostátní kolo se uskuteční začátkem září. Jeho vítěz bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích a následně bude mít možnost bojovat o Evropskou cenu obnovy vesnice.

 

Vesnice Královéhradeckého kraje 2017

 

Toto vše je zásluha celé obce, v čele s paní starostkou Zdeňkou Seidelovou, která za dobu svého působení od podzimních voleb v roce 2014 proměnila obec k nepoznání. Všichni tak jsou dokladem pospolitosti a společenského života a mají velkou zásluhu na tomto ocenění.  

Přibližme si některé zastávky komise, které by nikdo při návštěvě obce Přepychy neměl minout:

Rybníky sv. Ján a Dvorský – na prvním rybáři pravidelně soutěží o Zlatého karase, na druhém probíhá pravidelné klání netradičních plavidel o Přepyšské kormidlo.

Restaurace Katka – místní restaurace, kde pořádají spolky hasičů, Českého červeného kříže a spolku Pro Přepychy plesy, přednášky a setkání seniorů. Sbor dobrovolných hasičů, který má i družstvo žen a dětí, vznikl v roce 1880 a již před devadesáti lety byla zakoupena stříkačka, dnes historický klenot, tzv. trojkombinace.  

Kostel sv. Prokopa -  kostel je dominantou Přepych, jeho zvony jsou staré téměř půl tisíciletí. Duší kostela jsou historické varhany, které prochází v současné době celkovou náročnou obnovou, podobná akce čeká i zvony, včetně zhotovení jednoho nového kusu náhradou za zvon, který byl ve válce rekvírován. Oba tyto projekty prezentují důkaz péče o památky a odkaz předků, stejně jako všechny sakrální památky – sousoší Cyril a Metoděj, sv. Ján, Kalvárie, kříže u Kárníků, hřbitova a na kopci – v katastru Přepych, jež prošly obnovou.

Kostel sv. Prokopa

Poutní místo Dřízna s kaplí Panny Marie Lurdské, křížovou cestou a studánkou Křížovka – toto poutní místo je chloubou obce, vybudoval ho přepyšský kaplan Aloisem Mádr, byly zde opraveny cesty, vysázeny nové stromy a upraveno prostranství před kaplí, v níž mimo jiné probíhá i vítání občánků.

Lokalita Ve skalách  - tato lokalita se stala velice přitažlivou, najdete ji podél komunikace směrem na Záhornici. Po odstranění náletových dřevin, vyčištění od kopřiv se opukové skály "vylouply" v plné kráse. Díky vybudovanému chodníku a parkovišti tu vzniklo stylové odpočinkové místo.

Třešňová a švestková alej – příjezdová cesta do obce je nově osázena ovocnými stromy a to celkem 220 kusy třešní a 120 kusů švestek. V rámci revitalizace ovocných alejí, která proběhla mimo obecní rozpočet, bylo díky spolku Pro Přepychy a místním podnikatelům vysázeno tolik stromů. A právě ovocné stromy a skály, nedílně spjaté s historií této obce, mají své opodstatnění i v symbolech obce – znaku a vlajce – které byly Přepychám uděleny v r. 2016.     

…to je jen několik příkladů, jež zcela určitě přispěly k vítězství Přepych v krajském kole soutěže Vesnice roku.

Až vyrazíte do Orlických hor a Podorlicka, tak určitě tuto obec navštivte. Věříme, že se Vám tam bude líbit stejně jako nám!

www.prepychy.cz

rop eu
nahoru