Přeskočit na obsah

Soutěž "Pojďte s námi do muzea"

08.09.2003

Soutěž „POJĎTE S NÁMI DO MUZEA“


Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (ČCCR) vyhlásila letos v červenci soutěž „Pojďte s námi do muzea“. Muzejníci poslali do soutěže již 69 přihlášek a průběžně přichází další přihlášky.

Mezi doprovodné programy patří již tradičně jarmarky a slavnosti ve skanzenech, předvádění lidových řemesel, historických výrobních postupů, rekonstrukce památných bitev, rýžování zlata a podobně. Muzea mohou své akce, jimiž se snaží přiblížit svou expozici veřejnosti, přihlásit do tří kategorií: jednorázová doprovodná akce, pravidelný program a výstava tématicky navazující na stálou expozici muzea.
Všechny přihlášené akce průběžně hodnotí odborná porota, jejímiž členy jsou zástupci ČCCR, Ministerstva pro místní rozvoj, cestovních kanceláří a médií. Výsledky soutěže, která potrvá od začátku července až do konce letošního roku, budou vyhlášeny na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR v lednu 2004.

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (ČCCR) o nejzajímavějších akcích průběžně informuje média. „Předpokládáme, že většina muzeí využije naší nabídky, aby upoutala zájem turistů. Muzea bývají často v očích veřejnosti podceňována, přitom mají z hlediska turistického ruchu skutečně co nabídnout,“ prohlásil ředitel ČCCR David Gladiš.

„Vypsáním soutěže chceme změnit postoj veřejnosti k muzeálním sbírkám. Potřebujeme navázat úzkou spolupráci s novináři a jejich prostřednictvím ukázat, jak didaktická a současně atraktivní může být osvěta a vzdělávání. V Česku trvá tradice vysoké obecné vzdělanosti, kterou podporuje i existence muzeí. Rádi bychom zařadili českou kulturu a především muzea mezi nástroje, které napomáhají zvýšení ekonomiky regionů a jsou významnými činiteli jejich rozvoje. Mohu uvést několik případů ze světa, kdy jsou muzea významným fenoménem regionu a jsou zcela samostatnou destinací cestovního ruchu. Jde například o známé Guggenheimovo muzeu v Bilbau,“ dodává PhDr. Blažena Křížová, ředitelka odboru realizace a podpory CR Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

„Muzea jsou místem, kde se můžeme zastavit a najít své kořeny, na něž v běžném životě zapomínáme. Každá expozice ve mně vždy něco zanechá. O to víc mě potěší, pokud vidím, že upoutá i současného návštěvníka, který je zhýčkaný moderním způsobem života,“ láká k návštěvě muzeí jedna z členek odborné poroty a známá moderátorka Lorna Vančurová.


Jaké doprovodné programy a výstavy byly přihlášeny ?

Kategorie „doprovodné programy“ :

9.a 10.8. Muzeum T.G.M v Rakovníku uspořádalo Military show s ukázkami leteckých bitev na zemědělském letišti v Čisté u Rakovníka.

16.a 17.8. ve skanzenu na Veselém Kopci u Hlinska předváděli řemeslníci a zemědělci tradiční zpracovávání plodin : mletí obilí, vaření povidel, lisování oleje, zpracování kůží. Program se jmenoval „Jak se dříve hospodařilo“.

21. - 24.8. zámek v Náměšti na Hané připravil „Květiny pro zámeckou paní“, program navazující na výstavu květin Flora v Olomouci.

30.8. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo v Luhačovicích historický fotoateliér s podtitulem „Secese sluší všem“ Návštěvníci si odnášeli na památku svoji fotografii v kostýmu z dob největšího rozkvětu lázeňství v Luhačovicích.

6.9. Hornické muzeu Landek Ostrava – Petřkovice Den horníků 2003 pořádá tradiční celodenní oslavy začínající mší u kapličky sv. Barbory, s dětským programem a večerním megakoncertem skupiny Olympic atd.

6.9. Českoskalické jiřinkové slavnosti pořádá Muzeum Boženy Němcové. Tradice slavností, které rozhodně nejsou setkáním zahrádkářů, ale významnou kulturní událostí, sahá až do roku 1837. Jiřinkovou polku složil Bedřich Smetana díky inspiraci v České Skalici.

13.a 14. 9. Sklářské muzeum Kamenický Šenov - Ukázka zušlechťování skla technikou rytí do mědi a výstava dobového ryteckého stroje

13.a 14. 9. Ekotechnické muzeum v Praze 6 v Papírenské ulici – Největší tuzemská přehlídka parou hnaných strojů a modelů a prohlídka podzemí ( historická čistička odpadních vod )

18.9. - ráno proběhne „Historická tavba železa“ v replice pece z 10.století v Staré huti u Blanska. Experiment pořádá Technické muzeum v Brně jako doprovodnou akci k Technické herně otevřené v Brně.

3. a 4. 10. „Příběh piva“ v Pivovarském muzeu v Plzni budou otevřeny noční prohlídky v oživlém muzeu době od 20 do 24 hodin. Návštěvníci zažijí nevšední podívanou na muzeální expozici.

4.10. Veselý Kopec u Hlinska Památkový ústav správa Souboru lidových staveb Vysočina připravuje již třetí letošní doprovodnou akci „Koroptve motykou střílené“, jedná se o tradiční ukázky pokrmů připravených z brambor v prostředí starých roubených domů.


Kategorie „výstavy“


do 28.9. - Vlastivědné muzeum v Olomouci pořádá výstavu „Žena, žena…“. Expozice představuje každodenní život měšťanky v 19. století od dětství k úloze manželky a hospodyně v domácnosti.

do 28.9. – Městské muzeum v Čelákovicích „Košíkářství“. Depozitář stoletého muzea obsahuje 700 tisíc exponátů, nyní je vystaveno 250 nejzajímavějších ( majolika, archaický šicí stroj, krystalka, keramika 19.století, obličejové masky z doby bronzové atd.) Expozice připomíná košíkářství jako řemeslo rozšířené ve 2.polovině 19. století, které dosáhlo ocenění na evropských trzích i na výstavách.

do 5.10. „Mlýnek i mlýn na zrno i kmín“ v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí o historii mlynářství a cechů, včetně srovnání technologie mletí a drcení.

do 31.10. 2003 „Česko-německá zemská výstava Komotau 1913“ výstavní akce Oblastního muzea v Chomutově představuje na dnes již neexistujícím výstavišti událost, která se konala roku 1913. Jednalo se o velkou průmyslovou, řemeslnou a zemědělskou výstavu německých oblastí Rakouska-Uherska, kterou během tří měsíců navštívilo více než ½ milionu návštěvníků. Výstava byla velkou společenskou událostí, arcivévoda Carl Franz Josef ji osobně zahajoval a řada významných osobností veřejného života ji navštívila. Dnešní expozice připomínající výstavu z roku 1913 je instalována v prostorách kostela sv. Kateřiny, v nejstarší Chomutovské

do 31.10. „Tak jasně jsem zřel“ výstava v Trojském zámku v Praze (v blízkosti pražské zoologické zahrady ) navazuje na stálou expozici výtvarného umění 19.století.

do 12.11. - Národní technické muzeum v Praze „Keller a Praha“. Výstava je součástí projektu o pěti astronomech světových jmen: Kopernikovi, Brahe, Galileovi, Newtonovi a kellerovi.

do 16.11. „Čas (ne) přítel“ v Domě historie Přešticka mapuje vývoj časoměrných strojů, s ukázkami vřetenových mechanismů s kotvovým krokem u věžních hodin atd.

zdroj: Czechtourism

rop eu
nahoru