Přeskočit na obsah

Schody do nebe pod Orlickými horami

02.08.2017

zdroj: DS OHP

Poutní místo Homol se nachází na osamoceném návrší mezi obcemi Borovnice a Lhoty u Potštejna, uprostřed kříže vytvořeného průsečíkem přímek z města Rychnov nad Kněžnou do Chocně a z Kostelce nad Orlicí do Ústí nad Orlicí. Poutní areál je východočeským skvostem, který si v ničem nezadá s proslulým Šporkovým Kuksem či Valdštejnovým Jičínem. Díky svým ojedinělým svatým schodům Scala sancta se řadí právem k unikátním památkám nejen na území ČR, ale stavební a umělecko-historickou raritou je i v Evropě.

Poutní místo vybudovala hraběnka Terezie Eleonor z Ugarte v letech 1690 – 1696, která se v této době nechala zřejmě inspirovat jen o málo starším kostelem v Hemžích. Rozhodla se vybudovat na svém panství také svatyni, která by se stala místem zbožných poutí, a prostředky na výstavbu jí poskytlo nemalé dědictví.

Jádrem raně barokního komplexu je kostel Panny Marie Bolestné, obklopený hřbitovem, budovou bývalé kaplanky, kostnice a zvonice. Kostel je jednolodní stavba se zdobeným západním štítem a hranolovou věží, která byla nově opravena roku 1740 poté, co ji srazila vichřice. Západní branku na hřbitov zdobí dvě sochy klečících postav a to sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava.

Zlatým hřebem Homole je kamenné schodiště, a to pro svoji mimořádnou délku, která nemá v ČR obdoby. Schody, které začínají při úpatí kopce a končí až u kostela na hraně návrší, jakoby vedly do nebe. Schodiště je z mohutných pískovcových kvádrů dlouhé skoro 200 m a překonává téměř 100 m. Takovéto schody najdeme v Evropě pouze dvoje, a to zde a v Itálii. Má 153 schodů a 16 odpočívadel. Tento počet nebyl zvolen náhodně, je určen symbolickou myšlenkou, aby se poutníci při stoupání do chrámu mohli pomodlit růženec. Počet schodů přesně odpovídá počtu Zdrávasů ve Velkém růženci se třemi Zdrávasy úvodními, počet odpočívadel pak Otčenášům.

Všechny sochy, které tu na schodišti byly, pocházely pravděpodobně z dílny litomyšlských sochařů Hendrichů. Kostel nechala postavit hraběnka Terezie Eleonora, vdova po španělském generálovi Petrovi hraběti z Ugarte, která žila na zámečku v Borovnici. Kromě toho dala hraběnka zřídit poblíž kostela školu, která byla první českou školou v kraji. Nevelký kostelík byl navržen se štítovým průčelím natočeným netypicky severním směrem tak, aby dominoval okolní volné krajině.

Čím více se člověk tomuto místu blíží, uvědomuje si monumentálnost této stavby. Místo uchvacuje především svojí polohou, nádherně zasazené do přírody. Je to jedna z nejhezčích ukázek komponované české barokní krajiny. Místo má své silné genius loci, a když toto místo navštívíte, zjistíte, jakou pozitivní energií je naplněno, a to nemluvíme o řadě pověstí, které Homoli obklopují. Tajuplnou atmosféru s pocity uvolnění, oddanosti, klidu a ticha místo získává především v podvečerních hodinách. Pobyt zde dodává řadě lidí vnitřní energii a sílu.

Místo patří pod správu Římskokatolické farnosti - děkanství Kostelec nad Orlicí, jejímž filiálním kostelem Panny Marie Bolestná je. Areál je veřejnosti volně přístupný. Kostel je otevřen o bohoslužbách a poutích. Bohoslužby se zde slaví od svátku Zmrtvýchvstání Páně (tj. po Velikonocích) do 25. prosince, vždy každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci od 14:30 hodin.

Vystoupat po těchto schodech do nebe je zážitek, na který se nezapomíná…

www.borovnice.info

rop eu
nahoru