Přeskočit na obsah

Kaple ve znamení pěti hvězd

11.09.2017

zdroj: DS OHP

Unikátní kapli sv. Jana Nepomuckého se také říká „Letohradské Hradčany“ a ne náhodou. Majestátně se tyčí na kopci nad městem a už téměř tři století k ní míří poutníci, a to nejen lidé věřící.

Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého patří k unikátním památkám hlavně díky svojí neobvyklé architektuře. Vychází ze symboliky sv. Jana Nepomuckého, který bývá zobrazován s pěticí hvězd okolo hlavy. Kaple má proto pětiúhelníkový půdorys, včetně ambitů. Ty zdobí cibulovité věžičky s pěti zvony. Najdete tu ale i pět vchodů do kostela, stejně jako pět oken. Dominantou kaple je pětiboký oltář. Zdobí ho plastiky pěti cností, které jsou typické pro světce Jana Nepomuckého a představují víru, naději, lásku, statečnost a dobročinnost. 

Ke kapli se nejpohodlněji dostanete cestou z letohradského zámeckého parku, ke svatostánku vede lipová alej z roku 1734. Její součástí jsou i misionářské kříže, které pocházejí ze sedmnáctého století. Cestou si můžete odpočinout na několika lavičkách. Z vrcholku Kopečku uvidíte panorama Orlických hor, Kralický sněžník a při velmi dobré viditelnosti dohlédnete až na Sněžku a jen kousek od kaple najdete novu Muchovu vyhlídku s pohledem na údolí Tiché Orlice. 

Kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavená v letech 1734 až 1736 za Jana Václava Bredy, na místě původní svatojánské poutní kaple. Stavbaři při tom využili kámen ze zříceniny středověkého hradu na protějším Hradisku. Strop kaple kdysi zdobila bohatá fresková výzdoba. Z té se ale zachovala jen malá část. Křížovou cestu v ambitech namaloval kolem roku 1866 otec akademických malířů Umlaufových Dominik Umlauf. 

Kaple se v současné době stále postupně opravuje. Město, místní farnost i další subjekty stále hledají prostředky na její generální rekonstrukci. Na obnovu přitom přispívají i lidé ve veřejné sbírce, hlavně při každoroční tradiční pouti. Ta má velice dlouhou tradici a je známá po celém regionu. Pouť si stále uchovává i církevní rozměr, nejen ten světský, který každý rok v květnu do Letohradu přiláká tisíce lidí. Kaple není běžně přístupná. Návštěvníkům se otevírá jen při zvláštních příležitostech, a to zejména při letohradské Kopečkové pouti, která byla druhá nejslavnější po Praze a měla vysokou kulturní a náboženskou úroveň více než 300 let. V této době se uvnitř kostela konají i mše. V letošním roce byl také představen projekt rekonstrukce kaple, kdy záměrem projektu je zřízení památníku barokních poutí s letní kavárnou nad městem. 

Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého je barokní perlou, dominantou města Letohradu a jednou z nejcennějších památek Pardubického kraje.

www.info.letohrad.eu

rop eu
nahoru