Přeskočit na obsah

Baroko přímo na hřebenu hor

28.08.2017

zdroj: DS OHP

Kunštátská kaple, podle zasvěcení kaple Navštívení Panny Marie, je barokní kaple kruhového půdorysu se střechou s dobovým šindelem, která dle pramenů pochází z roku 1670. Tajemný solitér na hlavním hřebeni Orlických hor ve výšce 1035 metrů nad mořem je nejvýše položenou sakrální památkou zdejších hor. Údajně byla vystavěna k modlitbám pro dřevorubce, kteří tehdy v Orlických horách těžili dřevo pro kutnohorské doly a do tavicích pecí místních skláren. Mezi dřevaři byli zastoupeni i přistěhovalci z Tyrolska, kde bývaly poutní kaple vysoko v horách naopak časté, a mohli to být tedy i oni, kteří dali impuls ke stavbě zdejšího svatostánku.

Stavba upoutá pozornost snad každého návštěvníka těchto míst. Stojí v sedle mezi dvěma nevýraznými vrcholy kopce, kterému dala název sama kaple. Leží přímo na hlavní hřebenové trase oblíbené Jiráskovy cesty a najdeme zde i jedno ze zastavení naučné stezky Po hřebenu Orlických hor, které se věnuje okolním rašeliništím. Kaple bývala cílem vycházek či procesí zbožných občanů okolních vsí ještě na začátku 20. stol., a již v té době k ní mířili turisté. Vždyť hned druhá cesta, kterou vyznačil na hřebenech Orlických hor Klub českých turistů v Rychnově n. Kn. již v roce 1900, vedla kolem ní. Přibližně ve stejné době, tedy ve druhé polovině 17. století, vznikla obdobná kaple na Anenském vrchu (pozn. v souvislosti se stavbou pohraničního opevnění přesunuta).

Po odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce byl interiér kaple zničen. V 60. letech minulého století byl však rekonstruován a další opravy se uskutečnily po roce 2000. Kaple byla v roce 2005 při slavnostní mši znovu vysvěcena biskupem královéhradecké diecéze Dominikem Dukou.

Svatostánek byl postaven u horské cesty spojující Zdobnici s Kunštátem. Přechod hřebene byl určitě obtížný a tak kaple tedy pravděpodobně nesloužila jen k potřebě dřevařů, ale i dalším poutníkům k oddechu při namáhavém přechodu přes hřbet Orlických hor a jako místo poděkování za šťastné zvládnutí cesty. Nelze opomenout ani funkci úkrytu před nepohodou.

Podle pověsti prý na hřebeni Orlických hor, někde v těchto místech, stávalo bohaté město. Jeho zánik předpověděl chamtivým obyvatelům neznámý poutník putující do Kladska poté, co mu odmítli poskytnout přístřeší. Dříve než se poutník z Kladska vrátil, kletba se vyplnila. Země se rozevřela a pyšné město zmizelo v hlubinách. Zbyly jen bažiny uprostřed lesů...

Dnes je tato část hřebene zarostlá nízkými jehličnany, bažinatá a pokrytá mnoha jezírky a tůněmi. U kaple panuje vždy nezvyklé ticho a okolní rašeliniště spolu s vlastní stavbou propůjčují místu zvláštní a neopakovatelnou atmosféru. A pokud se v blízkosti Kunštátské kaple ocitnete někdy v noci, sami poznáte, že není příliš těžké této tajemné pověsti uvěřit…

 

 

rop eu
nahoru