Přeskočit na obsah

Barokní cesty obcemi a městy

03.07.2017

zdroj: DS OHP

Každé město má něco výjimečného a zajímavého, a ani města na Podorlicku nejsou výjimkou, obzvláště bavíme-li se o baroku, které se tu významně zapracovalo v průběhu 18. století. Čekají vás tu krásná historická náměstí s barokními domy a podloubími, majestátné kostely, morové sloupy a radnice, i mnohá malebná zákoutí.

Krásná barokní náměstí s podloubími vás čekají v Ústí nad Orlicí nebo v Letohradě, ale barokní měšťanské domy zdobí i mnohá další náměstí, například v Opočně, Dobrušce, Žamberku či Chocni, kde najdete dokonce i celý barokní areál. Kostel sv. Františka Serafínského, společně s barokní zvonicí s bání, špitálem a děkanstvím zde tvoří překrásný a fotogenický celek. Zavítáte-li do Chocně, nenechte si ujít procházku přírodním parkem Peliny se strmými opukovými skalami nad řekou Tichou Orlicí, které ukrývají i Doskočilovu vyhlídku s pohledem na město a údolí Tiché orlice. www.chocen-mesto.cz

Za výjimečnou štukovou výzdobou přímo do italského mistra Giovaniho Maderny se vypravte do Letohradu do kostela sv. Václava. Zdejší kostel láká k prohlídce i mohutností samotné barokní stavby. Svou krásou vás uchvátí především bohatě zdobená klenba, která je založena na myšlence, že celý svět a všechno tvorstvo chválí Hospodina. Chrámová okna jsou zde dle zvyklostí baroka umístěna co nejvýše, aby uvnitř chrámu nerušilo soustředěnost mysli věřících přímé světlo. www.letohrad.eu

Barokní kostel sv. Václava mají také v sousedním Žamberku a je pro změnu nejmonumentálnější stavbou mistra a chrudimského architekta D. T. Morazziho. Kostel s půdorysem řeckého kříže na okraji historického jádra nelze přehlédnout, neb je nevyšší stavbou v Žamberku vůbec. Na opravu této významné památky přispívá i benefiční Festival multižánrové hudby Harriet Parish, který se letos koná již druhým rokem, a to nejen v Žamberku ale také na zámku v Častolovicích a Zámecké jízdárně v Rychnově nad Kněžnou. www.zamberk.cz

V Ústí nad Orlicí mnohé upoutá naopak barokní radnice s nárožní věží a uličkou ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, které společně vytváří pěkné zákoutí přímo v centru města. V kostele najdete starý uctívaný obraz ústecké Panny Marie, který zde měl být již v roce 1468 a jako další obrazy ústecké Panny Marie symbolizoval jistotu, že víra a nadšení pro veliké a svaté věci zvítězí nad hrubou silou. Historickým centrem i dalšími zajímavými turistickými cíli v jeho okolím vás provede Turistický poznávací okruh, který můžete absolvovat pěšky i na kole. www.ustinadorlici.cz

Baroko v Dobrušce představuje především monumentální kostel sv. Václava, ale barokní je také rodný domek F.L. Věka, který podává obraz venkovského života konce 18. stol. a je součástí expozic dobrušského Vlastivědného muzea. Muzeum sídlí v bývalém rabínském domě hned vedle židovské synagogy. Ve sklepení rabínského domu je veřejnosti přístupná i očistná lázeň – mikve, která je součástí expozice věnované Židům v Dobrušce. www.mestodobruska.cz

Do Opočna přišlo baroko společně s řádem kapucínů. Ojedinělý je zde především raně barokní komplex kostela Narození Páně a klášterních budov na okraji městského jádra. S klášterním kostelem je spojena i slavná opočenská pouť zvaná Porciunkule – lidově porcinkule, která je svátkem celého kraje a připadá na první neděli v srpnu. „Porciunkulí“, tj. „malým podílem“ nazval sv. František kostelík poblíž italské Assisi. Kostelík sám opravil a každoročně slavil výročí jeho posvěcení. Toto místo se stalo kolébkou jeho duchovního díla a slaví se ve všech kostelích, kde působí Františkovi duchovní synové. Chcete-li svou návštěvu za barokem v Opočně obohatit o krásné panoramatické pohledy na zámecký areál, poté nevynechejte procházku starou štětovou cestou vytesanou ve skále do městské části zvané Podkostelí. Cestu lemuje řada historicky zajímavých objektů barokního původu, které spolu s kamennými opěrnými zdmi tvoří krásné zákoutí, kde je architektura s krajinou doslova mistrovsky skloubena. www.opocno.cz

Kromě kamenných měšťanských domů, vyrůstala v baroku i drobná dřevěná roubená zástavba. Dochovala se například v Rychnově nad Kněžnou, a to jako skupina řemeslnických dvojdomků v podzámčí Kolowratského zámku známá jako lokalita V Chaloupkách. Další hodnotný doklad lidové architektury z této doby objevíte i v Lanškrouně, a to zájezdní hostinec Krčma s barokní roubenou částí. Nejzajímavějším prvkem je roubená vysutá světnička. Renesančně barokní je i zdejší zámek, kde najdete městské muzeum a v jeho okolí i volně přístupné zámecké zahrady. Krčma je nejstarším nepřetržitě provozovaným hostincem v Čechách, tedy občerstvit se v něm můžete i dnes! www.lanskroun.eu

 

rop eu
nahoru