Přeskočit na obsah

Řemeslné baroko

28.08.2017

zdroj: DS OHP

V Orlických horách i Podorlicku najdete nesmazatelné stopy mnoha zajímavých řemesel, které jsou spjata s barokem. V Muzeu zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném, na Tvrzi Orlici, v Kolowratském zámku v Rychnově či v Sýpce – Muzeu Orlických hor v Rokytnici si prohlédnete dokonalé výrobky místních sklářů nebo v Muzeu Krajky ve Vamberku světově obdivovanou Vambereckou krajku. Uvidíte, že se vám ten návrat do období baroka bude líbit.  

Sláva barokního skla

Největší rozmach sklářské výroby v Orlických horách přichází právě v období baroka. Sklářské hutě působily v centrální části hor, a to v Deštném v Orlických horách, Uhřínově pod Deštnou anebo v Orlickém Záhoří. Velká sláva tzv. orlického křišťálu nastupuje v 17. století, kdy se uplatňuje řezání i malování skla.  V kraji působila rozvětvená rodina sklářů Preuslerů, a Fridrichů i proslaveného K.Schurer von Waldheim.  Světovou slávu orlickému sklu přinesli dva malíři, a to Daniel a Ignác Preissler, kteří malovali na dokonalé čiré sklo černou linkou. Výrobky z jejich rukou se proslavily po celém světě a nacházejí se dosud v těch nejproslulejších dílnách.

Sklářskou tradici v Orlických horách představuje Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném, kde se seznámíte s historií sklářské výroby i tradičními postupy. Expozice je pojata jako badatelská laboratoř, včetně archeologického výzkumu na zaniklé sklárně, ležící na samém hřebenu hor. V roce 1990 si v zahradním areálu muzea skláři postavili vlastní pec, v níž topí dřevem, jak to bylo dříve běžné. Každoročně se v muzeu ve spolupráci s novoborskými sklářskými mistry koná o prvním srpnovém víkendu, v době, kdy je měsíc v úplňku, akce věnovaná experimentální tavbě a tvarování skla Tavení skla dřevem, která přitahuje stále více návštěvníků z celé republiky. Kdo navíc holduje turistice, může se poté projít z Deštného do Orlického Záhoří či naopak po tematické naučné stezce S Kačenkou po stopách sklářů. www.villanova.cz, www.destne.info

Sklářství se věnuje také expozice Přírodou za řemesly Orlických hor v Sýpce v Rokytnici v Orlických horách. Seznámíte se tu ale také s dalšími řemesly, která si v interaktivních dílnách můžete i vyzkoušet, třeba právě malování na sklo nebo si dle videa na malém stavu utkáte třeba kousek koberečku. Ukázky zručnosti řemeslníků minulých staletí včetně skla vyráběného v Orlických horách budou k vidění i v Muzeu a galerii Orlických hor a Podorlicka v Rychnově n.Kn., které si letos připomíná již 125. výročí založení, a pro návštěvníky má připraven celý soubor výstav. Jednou z nich je i Procházka staletími aneb Z pokladů rychnovského muzea, která bude k vidění po celé léto a představí rovněž proslulé orlické sklo i zdejší sklářskou tradici. www.moh.cz, www.sypka-moh.cz

Stopy sklářství a baroka najdete ale také na Podorlicku. Unikátní sbírku výrobků z původních orlických skláren budete obdivovat i na Tvrzi Orlici v Letohradě, ale shlédnete zde také barokní nábytek nebo stále funkční historickou knihtiskařskou dílnu. Po prohlídce tvrze si můžete posedět a občerstvit se na hradbách s vyhlídkou na rybník, a vstřebávat poklidnou atmosféru tehdejší doby. www.tvrzorlice.cz

 

Krása Vamberecké krajky

Region Orlických hor a Podorlicka měl mezi zdroji obživy také další umělecká řemesla – krajkářství, betlemářství, sochařství a kamenictví. V našem regionu působil po několik generací významný rod barokních sochařů a kameníků Melnických, který vytvořil ohromující množství kamenných plastik rozesetých v naší krajině. Po pět generací devět příslušníků rodu Melnických vytvářelo z místních surovin obdivuhodná díla, která mnohdy dosahovala evropské úrovně. Právě Melničtí vytvářejí to nepřeberné množství Janů stojících na mostech a křižovatkách, z jejich dílen vyšly překrásné Panny Marie a ohromující sousoší. Jejich vrcholná díla najdete v Javornici, Vamberku, Vrchní Orlici a skoro ve všech horských vsích. S jejich díly se opravdu potkáte na každém kroku.

My se ale zaměříme na krásu světově proslulé Vamberecké krajky! Zruční výrobci paličkované krajky byli roztroušeni po celém pásmu Orlických hor, ale nejvíce právě na Vamberecku. Krajkářství do Vamberka přinesla belgická šlechtična Magdalena Grambová, která tu jako držitelka zdejšího panství zavedla nový způsob paličkování na tzv. herduli neboli podušce a obohatila výrobu krajky o belgické krajkové vzory. Svými organizačními a obchodními dovednostmi učinila z Vamberka doslova evropské středisko krajkářské výroby. Krajky se tu vyráběly skoro v každé domácnosti, a paličkovali často i muži. Již od svých počátků krajka našla uplatnění jako ozdoba oděvů, doplněk interiérů šlechtických a měšťanských sídel i kostelů, časem i mezi prostým lidem.

Dnes ve Vamberku najdete nejen nové Muzeum krajky, které vás příjemnou formou seznámí s vývojem krajkářství i současnou tvorbou, ale také První českou krajkářskou školu se stále žádanými kurzy paličkování pro veřejnost, nebo největšího výrobce tradičních ručně paličkovaných krajek společnost Vambereckou krajku CZ s.r.o. Právě ze sbírek Krajkářské školy bylo v roce 1929 založeno zdejší muzeum. Po jeho výrazné rekonstrukci v roce 2014 se součástí expozic stala například interaktivní dílna, kde si návštěvníci mohou sami vyzkoušet techniku paličkování, nebo interaktivní videoprojekce, které přibližují výrobní techniky i proces vzniku krajky. Muzeum nabízí rovněž tematické výstavy a přímo v budově muzea je prodejna Martina, kde je možné zakoupit si paličkovanou krajku i potřeby pro krajkářky. V roce 2002 se muzeum zasloužilo o novou tradici a uspořádalo I. Bienále české krajky, nad kterým převzala patronát paní Dagmar Havlová. Bienále se stalo přehlídkou nejlepší krajkářské tvorby z počátku třetího tisíciletí, a koná se vždy jednou za dva roky při příležitosti Mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku. Letos se tak můžete těšit již na VIII. ročník tohoto Bienále. www.moh.cz, www.vamberk.cz

 

rop eu
nahoru