Přeskočit na obsah

Východočeské loutkářství slaví úspěch v UNESCU

03.07.2017

zdroj: DS OHP

Loutkářství je významný kulturní a společenský fenomén, jehož počátky jsou spojené s působením kočovných marionetářů, kteří jej přinesli ze zahraničí. Východočeské loutkářství má dlouholetou tradici, a jeho význam pro Českou republiku a Slovenskou republiku dokazuje i den jeho zápisu 1. 12. 2016 do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Východočeské loutkářství je spojeno s tvorbou zahrnující řezbu, omalování, kostýmování loutek, malbu dekorací apod. Historicky první český loutkář Jan Jiří Brát se narodil ve Studnici u města Náchod. Jedno z prvních loutkových představení se hrálo roku 1697 na Kuksu. Dřevění panáčci kočovných principálů si získávali srdce malých i velkých diváků. Loutkové divadlo nepotřebovalo žádné zvláštní prostory a mohlo se hrát i na návsi. Každý jeho příjezd do vsi byl mimořádnou událostí, na kterou se těšily nejen děti, ale i dospělí.

Loutkářství má dlouhou historii i v Orlických horách a Podorlicku. Žili a žijí tu dodnes tvůrci, z jejichž dílen vyšly celé zástupy loutek, obveselující a bavící dětské publikum.

Dobruška se pyšní tradicí spojenou s řezbářstvím a výrobou loutek, stejně jako s loutkovým divadlem.  Špičkou mezi tvůrci loutek byl dobrušský rodák řezbář Jindřich Adámek (1874 - 1955), který vytvořil cennou kolekci loutek a dnes je významným řezbářem v celorepublikovém měřítku. Adámkovi rytíři, králové, princezny, čerti a množství dalších figurek, jsou dnes uloženy ve Vlastivědném muzeu v Dobrušce. V roce 1990 je opravil Vladislav Balcar, sám bývalý principál, vynikající loutkář a tvůrce loutek. Loutkové divadlo v Dobrušce není jen historickou záležitostí, existuje zde stále aktivní divadelní soubor Svět loutek, který pro malé diváky hraje v sezóně od října do dubna ve zdejší sokolovně. Na loutkářskou tradici navazuje také každoroční přehlídka amatérských divadel Šubrtova Dobruška, která se koná v měsíci dubnu až květnu. www.kulturadobruska.cz

Pohádkové pátky pro děti jsou pořádány také během letních prázdnin na nádvoří Pelclova divadla v Rychnově nad Kněžnou, a to vždy v čase od 17 hod. Přinášejí možnost setkání s herci a loutkoherci, kteří nabízejí dětem zážitky ze světa princezen a draků, skřítků i víl, kteří podněcují jejich fantazii. www.kulturark.cz

Další zajímavou tradiční akci, která je spjata s divadlem, najdete v Žamberku, kde je každoročně pořádán divadelní festival Ejhle, loutka 2017, letos se můžete těšit na již 10. ročník, a to ve dnech 25. - 26. 8. 2017. www.zamberk.cz.

V Častolovicích na Podorlicku je možné si loutky či pimprlata dokonce zakoupit nebo objednat, a to v Loutkovém Pimprláteriu u paní Martiny Breklové, která tu pro potěšení oka a duše vytváří a renovuje pohádkové loutky již od roku 1998. Stačí nahlédnout do jejího netradičního krámku „U Máni“ plného loutek a starobylých krásností, jen si musíte návštěvu dopředu domluvit.

Dětem i milovníkům loutek určitě doporučíme návštěvu nové stálé expozice o loutkovém divadle Střípky mozajky světa loutek na Zámku Kvasiny, kterou můžou navštívit pondělí až pátek od 10-16 hod, nebo v neděli a ve svátky od 14-16 hod. Čekají tam na vás marionety a maňásci, až 30 domácích divadélek s kulisami sourozenců pánů Tydlitátů, stínové loutky, a dokonce i historie loutkářské tvorby celé rodiny Havlíkovy.

Obdivovat zde budete i loutky současné řezbářky, výtvarnice a ilustrátorky Jarmily Haldové ze Sedloňova, která je vnučkou pana Havlíka, ale také tvorbu jejích čtyř synů, z nichž právě syn Tomáš, jezdíval se svými přáteli vždy v létě po městech a vesnicích, aby připomínal dávné časy kočovných loutkářů. Loutky paní Haldové si vás získají. Mají nádherné do široka rozesmáté oči, které připomínají vděčné oči dětí. V řezbářské dílně vznikly pod jejíma rukama také reliéfy více než stovky českých panovníků, kteří ovlivnili vývoj našeho národa, a rodí se tu i oblíbené postavičky betlémů. Svou tvorbou dokazuje, že řezbářství není jen řemeslem, ale i krásným uměním. Její největší výtvarné dílo, malbu s typickými postavičkami připomínající dvě pověsti, vytvořila za jediný týden. Tento „obraz" můžete vidět v rámci prohlídky stálé expozice Síně Jarmily Haldové a památníku obce Sedloňov. Zde je soustředěn průřez celou její tvorbou od loutek, betlémů, ilustrací až po dřevořezby. www.zamek-kvasiny.cz., www.sedlonov.cz

rop eu
nahoru