Přeskočit na obsah

Kouzlo apatyky

18.07.2003

V roce 1996 byla slavnostně dne 18. května za přítomnosti stovky členů Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea (SVČFM) a hostů otevřena expozice KOUZLO APATYKY, která dokládá vývoj lékárenství u nás od 17. do 20. století.

Tak vznikla první ucelenější expozice Českého farmaceutického muzea. Ta se pak po rekonstrukci tří dalších místností dne 9. 6. 2001 rozšířila o další dokumentaci lékárenství (materiálka, drobná výrobní zařízení) a ostatních odvětví farmacie (farm. výzkumu, velkovýroby - perkolace, mísení mastí, tabletování, velkoobchodu, vývoje léčiv, stojatek, obalů aj.), farmacie v umění, farmaceutických osobností (portréty, exlibris, umělci, spisovatelé) až do současnosti. Po rekonstrukci dalších tří místností v 1. poschodí od září 2001 tu nalezla definitivní umístění historická knihovna a archiv.

Podle zahraničních zkušeností je nesporné, že farmaceutické muzeum spoluvytváří příznivou tvář a důvěryhodnost lékárnického stavu u laiků, posiluje hrdost na své povolání u farmaceutů v dané zemi.

České farmaceutické muzeum, zámek Kuks, Královéhradecký kraj
České farmaceutické muzeum, Hospitál Kuks, 544 43 Kuks
Zřizovatel: Farmaceutická fakulta UK,

Další lékárenské expozice v České republice


  • Praha - expozice historických lékáren Národního muzea
    Sbírka starého lékárenství Národního muzea čítá několik tisíc předmětů.
  • Český Krumlov – barokní jezuitská lékárna. Víte, že první historická zmínka o lékárníkovi ve městě Český Krumlov pochází z roku 1568, kdy apatykář Hans Gunstätter zakoupil dům v Radniční ulici ?
  • Jindřichův Hradec - expozice lékárny U Panny Marie Pomocné je součástí městského muzea
  • Zámek Kačina - 3. prohlídkový okruh obsahuje návštěvu zámeckého divadla, Chotkovy knihovny (obsahuje kolem 40 tisíc knih,a soubor starých map), obrazové galerie a historické lékárny včetně botanické zahrady s léčivými rostlinami a alchymistickou laboratoř.
  • Klatovy - První zmínky o jezuitské lékárně U bílého jednorožce jsou z roku 1624. Nepretržitý provoz lékárny je doložen od roku 1766, kdy dům zakoupil lékárník František Procházka.
  • Klášter Plasy - expozici tvoří barokní areál bývalého cisterciáckého kláštera, konvent - ambitová chodba, kaple sv. Benedikta, kaple sv. Bernarda, nemocniční křídlo ( s barokní lékárenskou expozicí a barokními záchody ) a dále secesní lékárna a klasicistní lékárna,
  • Žamberk - Lékárna U milosrdného samaritána Erxlébenova novogotická lékárna nazvaná U milosrdného samaritána pochází z nedalekého Lanškrouna a je součástí expozice Městského muzea v Žamberku

zdroj: Czechtourism

rop eu
nahoru