Kupkovi se budou věnovat i další české galerie. Muzeum Kampa nabídne od září výstavu František Kupka a práce pro první republiku, která představí podíl malíře na vzniku nového vizuálního stylu, který by ve světě reprezentoval Československo. A Alšova jihočeská galerie od 9. června do 7. října vystaví v Hluboké Kupkovo ilustrátorské dílo. Půjde o 106 kreseb a maleb tuší, které vznikly jako doprovod díla francouzského geografa a teoretika anarchismu Elisého Recluse Člověk a Země. Kniha vyšla tiskem v šesti svazcích v letech 1905–1908 a sama o sobě je jedním z nejkrásnějších knižních počinů období zvaného belle époque.

Moravská galerie Brno nabídne od 10. května do 26. srpna 28. ročník Mezinárodního bienále grafického designu. Jeho kontinuita trvá už od roku 1963 a jde o vůbec nejstarší a nejrenomovanější přehlídku tohoto druhu na světě.

V Brně bude také k vidění od 26. října 2018 do 24. února 2019 rozsáhlá výstava malíře Josefa Šímy, který stejně jako Kupka žil ve Francii. Poprvé bude na unikátních dílech a dokumentech představeno jeho působení v pařížské skupině Vysoká hra (Le Grand Jeu), která měla blízko k surrealismu.

Tématem se letos stane hlubší poznání významu středoevropské umělecké avantgardy. Klíčový z tohoto hlediska je mezinárodní výstavní projekt Rozlomená doba s podtitulem Zrod soudobého Středoevropana 1908–1928, který připravuje Muzeum umění v Olomouci. Od září 2018 do ledna 2019 tam proběhne ojedinělá konfrontace výtvarné avantgardy z Vídně, Budapešti, Prahy, Krakova, Košic, Lublaně, Záhřebu, Bělehradu, Lvova a Bukurešti. Expozice, na které pracuje celý tým historiků umění, se postupně představí ve všech zemích Visegrádské skupiny.

Tuto přehlídku doplní dvě výstavy. Galerie výtvarného umění v Ostravě představí od 26. září umění Ostravska v letech 1918–1938 pod názvem Černá země? Mýtus a realita. Alšova jihočeská galerie bude hostit v Hluboké od 18. března do 27. května Košickou modernu, bilanci slovenské výtvarné avantgardy dvacátých let 20. století.

Galerie Rudolfinum v Praze přiláká zájemce o současné umění už tradičně kvalitními výstavami. K nejatraktivnějším patří přehlídka amerického videoartu, která je otevřena a potrvá do 18. března, a na konci roku od 2. prosince bilance zobrazování figury v současném umění, na níž budou k vidění i superrealistické sochy Rona Muecka, australského výtvarníka žijícího v Londýně.

Téma expresivní figurace především v českém umění nabídne od 16. února do 27. května v plzeňských Masných krámech výstava Trauma, tíseň, extáze, prázdnota. Západočeská galerie pro Masné krámy chystá také bilanci Rok 1968 a umění v Československu (20. června – 16. září).

Českému umění 70. a 80. let minulého století je pak věnovaná výstava Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969–1989, která už byla otevřena a potrvá v Galerii výtvarného umění v Chebu do 1. dubna. Přípravě výstavy předcházel uměleckohistorický průzkum a poprvé mapuje české výtvarné školství v období normalizace.