Přeskočit na obsah

Výstava Neratov – na stezce poutníků včera a dnes

01.04.2018

zdroj: Marzena Peťovská - Sdružení Neratov z.s.

Projekt „Víra nás spojuje“ spojil dvě farnosti pod stejnou výzvou Nanebevzetí Panny Marie na polsko-českém pohraničí a to Kamieniec Ząbkowicki a Neratov. Společnou myšlenkou projektu bylo vytvořit v kostelech výstavy, představující památky související s jejich historií z vlastních sbírek farnosti.

Výstava v Neratově - na cestě poutníků včera a dnes, která byla 30. 3. 2018 slavnostně otevřena, dokumentuje úlomky a zbytky původního barokního vybavení kostela a také současnou snahu o jeho záchranu a restaurování. Z historických předmětů je prezentována barokní monstrance, kalichy, patena a loďka, ručičky z původních věžních hodin, simulujících záchranu kostela v posledních minutách a sošky andělů z oltáře. Zkázu kostela dokumentují volně uložené fragmenty kamenných prvků, částí podlah, zdiva a kleneb. Autory výtvarného díla jsou pan Dr.Karel Rechlík a pan inženýr Stanislav Skřiček. Pan Zdeněk Šiffel to celé zhotovil. Stavební práce provedla firma Agrostav Ústí nad Orlicí.

Pohnutá historie a působivá atmosféra kostela s prosklenou střechou do Neratova stále přivádí mnoho poutníků. Věříme, že teď výstava přívede i mnoho turistů.   

Výsledkem spolupráce obou farností je vytvoření Muzeua Kamienieckich Cystersów ve farním kostele v Kamieńcu Ząbkowickim s výstavou ornátů a liturgických parament.

Děkujeme také všem dobrovolníkům za jejich skvělou práci. Moc si toho vážíme. Věříme, že prostřednictvím společné propagace projektu, se nám podaří rozšířit a zatraktivnit turistickou nabídku pohraničí, a že naše přátelství a spolupráce bude pokračovat i nadále, přesto, že projekt skončí. 

Vše vzniklo díky česko-polskému projektu Víra nás spojuje s reg.č.CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000747. Projekt je spolufinancován z prostředku Evropského Fondu Regionálního Rozvoje, prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 

www.neratov.cz 

 

 

rop eu
nahoru