Přeskočit na obsah

OPOČNO V ZRCADLE ČASU - NOVÁ MUZEJNÍ EXPOZICE MĚSTA OPOČNA

13.07.2018

zdroj: DSOHP

Opočno jakožto staré historické sídlo si v roce 2018 připomíná 950. výročí své první písemné zmínky, která se nachází v Kronice české, jejíž autorství je připisováno Kosmovi. Stáří této zmínky se vymyká běžnému východočeskému rámci a hovoří tak o Opočně jako o velmi významném sídle raného středověku. Od této doby prošlo město dramatickými proměnami a zcela se změnil jeho charakter i postavení.

U příležitosti tohoto výročí vznikla letos v červenci ve spolupráci města Opočna a Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou v Opočně nová muzejní expozice v budově čp. 55, jejíž slavnostní otevření proběhlo 13. července 2018.  Expozice je přístupná pro návštěvníky v červenci a srpnu denně mimo pondělí a v září o víkendech.

Expozice nastiňuje některé důležité okamžiky v dějinách města, přičemž zvláštní pozornost je věnována zejména etapě raného středověku, z níž pochází první písemná zmínka o městě. Základem expozice jsou textové nástěnné panely doplněné fotografiemi a ilustracemi. Texty jsou doplněny trojrozměrnými exponáty vztahujícími se k danému tématu. Pro oživení a větší názornost můžete vidět také modely. Do budoucna se počítá s doplněním expozice o herní prvky.

Velmi zajímavá je ale také i budova čp. 55, v níž je expozice instalována. Jelikož se jedná o jeden z nejstarších stojících městských domů v Opočně, lze i budovu samotnou chápat jako exponát. Expozice tak má ještě druhou linii, která upozorňuje na zajímavé detaily na stavbě a tím vypráví příběh tohoto domu. Přiznány jsou i některé artefakty z nedávného života domu, jako je například velký litinový sporák.

www.opocno.cz

rop eu
nahoru