Přeskočit na obsah

Nahlédněte do věží kostelů v příhraničí

16.08.2018

zdroj: DSOHP

Česko-polský projekt, který je pracovně nazván „4 věže“, jehož partnery jsou Obec Orlické Záhoří, Gmina Bystrzyca Kłodzka a Římskokatolická farnost Neratov, využila potenciál dnes veřejnosti nepřístupných významných kulturních památek, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti hranice. Do konce letošního roku budou zpřístupněny tři významné objekty kulturního dědictví, které jsou zapsané jako kulturní památky (nad) regionálního významu.  

V Orlickém Záhoří chystají zpřístupnění věže kostela sv. Jana Křtitele, kde vznikne přirozené vyhlídkové místo, ze kterého se budete moci rozhlédnout na obě strany hranice. Úpravou části půdního prostoru nad lodí vzniká prostor pro prezentaci regionu doplněnou o virtuální prohlídky, a těšit se můžete také na makety zajímavých památek.

V Neratově obě věže kostela Nanebevzetí Panny Marie přišly při historické devastaci o původní kopule, dosud měli provizorní zastřešení a pro turisty byla tak nepřístupné. Touto spoluprací v rámci projektu se vše změní. Věže kostela se upravují tak, že budou plně sloužit jako významná turistická atraktivita.

V Bystřici Kladské se restaurují Kladské věže ze 14. století, které jsou součástí městského opevnění. Bystřice Kladská je v regionu jediným místem, kde je dochováno kompletní středověké opevnění, které je významným turistickým cílem. Věž bude plnohodnotným vyhlídkovým místem, buduje se také zázemí pro obsluhu památky a realizují se naučné instalace.

Přijďte nahlédnout a rozhlédnout se!

www.orlickezahori.eu, www.neratov.cz, www.bystrzycaklodzka.pl

rop eu
nahoru