Přeskočit na obsah

Místa, kde se ukryjete před deštěm i horkým sluníčkem

21.08.2019

zdroj: DSOHP

V Orlických horách a Podorlicku najdete spoustu míst, kde můžete zastavit a inspirovat se tradicemi. Ať při ukrývání před deštěm, horkým sluníčkem nebo plískanicemi přicházejícího podzimu, je zde nespočet příležitostí v muzeích různých druhů a dalších míst, která dýchají historií.

Sklo, mince i medaile

V budově lanškrounského zámku jsou pro vás připraveny expozice i sezonní výstavy Městského muzea Lanškroun. Obdivovat zde můžete sklo, mince, medaile a různé předměty z historie města od jeho počátků až do roku 1950. Od konce srpna do poloviny listopadu je zde k vidění výstava „Svět hraček“, kterou jistě ocení nejen děti, ale také všichni ti, kteří se rádi vrací do svých mladších let. Během prosince 2019 a ledna 2020 můžete spatřit až 85 vybraných děl českého národního malíře Josefa Lady půjčených od státních českých galerií, Památníku národního písemnictví a soukromých sběratelů při výstavě „Vánoce Josefa Lady“. Největší Ladovou inspirací byly jeho vzpomínky na dětství v Hrusicích a jeho nejslavnější malby jsou se zimními motivy a především s Vánocemi, ze kterých vyzařuje mír, pohoda a klid. Osobně měl velmi rád děti, pro které napsal třináct knih. Nejznámějšími jsou Moje abeceda, Bubáci a hastrmani, Kocour Mikeš, O chytré kmotře lišce nebo Ladův veselý přírodopis. Určitě většina z vás tito tituly jistě zná.

www.muzeumlanskroun.cz

 

Unikátní dopravní křižovatka

Věřili byste tomu, že se dá do České Třebové dojet vlakem, Velorexem, letadlem i lodí? Ve stálých expozicích Dopravní křižovatky Městského muzea Česká Třebová najdete informace o železniční, silniční, lodní i letecké dopravě v regionu. Úplně jinému tématu ale bude věnována podzimní výstava Od košilky k rubáši aneb narození a smrt v české lidové kultuře, zaměřující se na lidové tradice těchto zlomových okamžiků lidského života. A když už budete v České Třebové, neměli by jste vynechat návštěvu Kaple Panny Marie Pomocné Na Horách nebo Chaloupku Maxe Švabinského na Kozlově, ve které je v letošním roce expozice doplněna o výstavu „Jak bývalo v Kozlově“.

www.mmct.cz

 

Textilní tradice a dobové šaty  

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí sídlí v Hernychově vile, původním rodinném sídle ústeckých textilních podnikatelů. Můžete se zde seznámit s místní textilní tradicí, expozicí secesní jídelny a takových šperků, jako jsou vnitřní orloj, či harmonium. Nejen o Vánocích jsou zde k vidění malované betlémy. Ten největší je široký dokonce 5,9 metrů. Kromě stálých výstav můžete do podzimu navštívit putovní výstavu „200 let poštovní schránky“, která přibližuje více než dvě stě let dlouhou historii poštovních schránek na našem území a Ústí nad Orlicí je teprve druhým místem, kde je možné výstavu navštívit. Kromě této výstavy čeká na návštěvníky druhý díl cyklu Secese, která navazuje na loňskou výstavu Secesní bydlení. Tentokrát můžete obdivovat téma „Secesní odívání“, které se zabývá odíváním od dobových šatů, přes klobouky, slunečníky a další doplňky. A víte, že si některé z vystavených kousků můžete i vyzkoušet?

www.muzeum-uo.cz

 

Největší muzeum řemesel v ČR

Největší muzeum řemesel v České republice najdete v budově sýpky v blízkosti centra Letohradu. Můžete se zde inspirovat rozmanitými druhy řemeslných oborů. Mimo truhlářské, či kolářské dílny v mechanickém skanzenu řemesel vás zaujme také historická vozovna, 100 let stará školní třída, či zubní a gynekologická ordinace z roku 1924. Nejnovější částí je pak Retro expozice, v níž si pamětníci 60. až 80. let minulého století zavzpomínají na výrobky svého mládí. Na východním okraji města pak můžete navštívit Tvrz Orlici. V ní jsou umístěny 4 prohlídkové trasy, kromě tradiční prohlídky historických místností se jedná o výstavu knihtisku, místní fauny a archeologie.

www.muzeumremesel.cz, www.tvrzorlice.cz

 

Napoleonovy saně a sirkařství

Městské muzeum v Letohradě potěší návštěvníka interaktivní expozicí věnovanou historii města, ale také expozici s Napoleonovými saněmi, které jsou spojovány s jeho útěkem z Moskvy v roce 1812, kde byla jeho armáda poražena. Jsou vyrobeny z březového a smrkového dřeva, jejich výška je 164 cm, délka 230 cm a široké jsou 135 cm. Expozice sirkařství, která je součástí muzea seznamuje s výrobou sirek na Letohradsku. Město i s jeho blízkým okolím patřilo k zárodečným oblastem vznikajícího českého sirkařského průmyslu. Návštěvník zde uvidí technologické postupy výroby sirek a exponáty vážící se k sirkařství. Expozice je doplněna tematicky zaměřeným videem. Na své si přijdou i dětští návštěvníci, pro které je připraven dětský koutek se sirkovými hlavolamy.

www.info.letohrad.eu

 

Bleskosvod, lékárna i vzácné známky

Víte, že součástí Městského muzea v Žamberku je i rodný domek vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše? V hlavní budově pak můžete prozkoumat lidová i umělecká řemesla regionu, Jedličkův mechanický betlém a nakouknout do novogotické lékárny, nebo loutkového divadla. Od září se pak budete muset v muzeu zastavit opravdu detailně, a to nejlépe s lupou. K vidění zde totiž bude výstava 90 let filatelie na Žambersku, která připomene kulaté výročí Klubu českých filatelistů, jeho vývoj, nejvýznamnější části historie a také hodnotné sbírkové kolekce. Prezentovány budou vzácné známky, poštovní razítka, tiskařské štočky a pomůcky filatelistů. Při vernisáži, která se uskuteční 15. září, bude v muzeu zřízena poštovní přepážka.  

www.muzeumzamberk.cz

 

Herdule, paličky a krajka

V Muzeu krajky ve Vamberku můžete sledovat vývoj krajkářství od 19. století. Samostatnou část expozice tvoří soubor unikátních děl současných českých umělců. Mimo různých druhů světoznámé Vamberecké krajky vás tu čeká také interaktivní dílna, kde je možné vyzkoušet si toto dechberoucí řemeslo a složit si předlohu pro krajku. Na památku si můžete na unikátním stroji značky KRENZLEER upaličkovat kousek krajky. Podle programu na stroji kmitá 36 paliček – cívek, které vytváří vzor i samotnou krajku. Na vás jen bude - zatočit klikou. Do 15. září tu můžete navštívit krásnou výstavu s názvem „Zašitá krása v krajce“, která představuje kolekci textilních obrazů, ve kterých se snoubí různé textilní techniky včetně patchworku se všemi druhy krajek, získaných z vlastních zdrojů i darováním z pozůstalostí. Tvůrci tomuto krásnému materiálu vdechli nový rozměr a ukazují, jak se dá moderními textilními technikami oživit jedinečná krása krajky. Muzeum má v nabídce i další výstavy, stačí jen mrknout na jejich nabitý program.

www.moh.cz/muzeum-krajky

 

Řemesla, draci a dušičky

Muzeum Sýpka v Rokytnici v Orlických horách představuje spojení člověka s prostředím, ve kterém žije. Expozice s moderními audiovizuálními prvky „Přírodou za řemesly Orlických hor“ tedy ukazuje tradiční řemesla regionu ve vazbě na přírodní zdroje. Můžete zde také prozkoumat unikátní třípatrový model lesního biotopu s více než 50 preparáty živočichů, převážně ptáků. Řemesla můžou nejen děti vyzkoušet v řemeslných dílničkách, které najdete ve druhém patře muzea. Podzim je tradičním časem pouštění draků. V minulosti si děti draky běžně vyráběly samy. Navažte v Sýpce na tuto tradici a vyrobte si svého vlastního papírového draka dne 28. září. Velice oblíbenou akcí, která se letos koná 2. listopadu jsou „Dušičky v Sýpce“. Dušičky, stejně jako populární Halloween, jsou prastarými svátky s kořeny v pravěkém keltském svátku Samhain. Původní zvyk zapalovat ohně se transformoval v rozžíhání světel v dlabaných lucernách - v našich zemích obvykle z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce.

www.moh.cz/expozice-sypka

 

Středověká kolonizační vesnice

Chcete se vrátit zpátky v čase do 12. až 15. století? Není nic jednoduššího než se vypravit do archeologického skanzenu Villa Nova v Uhřínově. Najdete zde středověkou kolonizační vesnici právě z této doby. Tu tvoří objekty vybudované replikami dobových nástrojů podle dochovaných historických technologií. Některé z nich si v archeoparku mohou vyzkoušet také dětští i dospělí návštěvníci. V měsíci srpnu zde pořádají tradiční vyhlášenou akci Víkend středověkých technologií, kdy můžete na vlastní kůži okusit život ve středověké vsi s rekonstrukcí řemesel a pracovních postupů.

www.villanova.cz

 

F.V.Hek i vojenská geografie

Expozice dobrušského Vlastivědného muzea se nacházejí v několika prostorách. V hlavní budově se můžete ponořit do dějin města, jeho slavných osobností a také zdejších Židů. Na historické radnici vystoupáte na věž, pokocháte se nejen krásným výhledem na Orlické hory, ale také prvotinami světoznámého malíře Františka Kupky a trošku vyděsíte výstavkou o hrdelním právu. Rodný domek národního buditele Františka Vladislava Heka je pak věnovaný právě jemu. Zde můžete obdivovat světničku z 19. století, kupecký krámek, ale i malé muzeum připomínající historickou osobnost Hekovu, tak i románového a televizního F.L.Věka. Nejnovější část tvoří Vojenská geografie v českých zemích, umístěná v podkroví Rýdlovy vily, kde návštěvníci mohou obdivovat vojenskou geografii jako jednu z vědních a praktických disciplín, která je nedílnou součástí vojenství a vojenského umění. Část expozice je věnována osobě generála J. Churavého a dalším vojenským osobnostem Dobrušky.

www.kulturadobruska.cz

 

Sněžnice, sáně a sláva barokního skla

Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách je celé stvořeno z exponátů darovaných místními obyvateli, občany Orlických hor i přilehlého podhůří. Kromě expozic dějin obce a řemesel si zde můžete prohlédnout předměty z historie zimních sportů, lyže, sněžnice, sáně, skiboby a dalšího vybavení. V dalších místnostech muzea jsou ke spatření doklady o organizované turistice, textilní výrobě a především sklářství. S touto sklářskou tradicí a historií sklářské výroby a tradičními postupy se seznámíte právě zde. Expozice je pojata jako badatelská laboratoř, včetně archeologického výzkumu na zaniklé sklárně, ležící na samém hřebenu hor. V roce 1990 si v zahradním areálu muzea skláři postavili vlastní pec, v níž topí dřevem, jak to bylo dříve běžné. Každoročně se v muzeu ve spolupráci s novoborskými sklářskými mistry koná o prvním srpnovém víkendu, v době, kdy je měsíc v úplňku, akce věnovaná experimentální tavbě a tvarování skla Tavení skla dřevem, která přitahuje stále více návštěvníků z celé republiky. Kdo navíc holduje turistice, může se poté projít z Deštného do Orlického Záhoří či naopak po tematické naučné stezce S Kačenkou po stopách sklářů.

www.villanova.cz, www.destne.info

 

Vyrobte si hrneček, zvoneček i rolničku

Kde se inspirovat tradičními řemesly úplně z první ruky? A nejlépe přímo té Vaší? V Ateliéru Zvonaře a Hrnčířky v Deštném v Orlických horách si můžete vyzkoušet dotvořit vlastní hrneček, mističku, či plechovou rolničku, anebo si poslechnout přednášku o zvonech a zvonařích. K poslechu je zde také v provozu Deštenská zvonkohra, která hraje přes den každou hodinu.

www.atelierdestne.cz

 

Vláčky, kočárky a panenky

V Rychnově nad Kněžno najdete na náměstí v budově bývalé radnice Muzeum hraček. Paní majitelka ve třech místnostech dává na odiv návštěvníkům hračky z let 1880 – 1980 převážně české a československé výroby. Zajímavostí jsou nejen nádherné technické funkční hračky, které ocení chlapci, ale i množství pokojíčků a panenek, jež bude zajímat hlavně holčičky. V muzeu také najdete unikátní expozici věnovanou Magdaleně Dobromile Rettigové, která v těchto místech dopsala svou slavnou Domácí kuchařku, která se stala nejvydávanější knihou v Čechách vůbec. Však tradice jejího umu je v regionu dodnes patrná!

www.muzeumhracek-rk.cz

 

Obnovený dělostřelecký srub se střílnou

Při putování po Orlických horách potkáte objekty unikátního systému předválečného opevnění. Nikdy nemohly naplnit svoji obrannou úlohu, ale jsou svědky významné etapy naší historie a obrovského lidského odhodlání a odvahy. Jedním z těchto objektů je také tvrz Hanička v Rokytnici v Orlických horách s unikátní expozicí a jedna z pěti stavebně dokončených tvrzí československého pohraničního opevnění, která je součástí NS Opevnění Rokytnicka. Návštěvníky jistě potěší nové bezplatné a rozšířené parkoviště na Panském Poli, a zároveň novinky, které jsou součástí projektu Tajemství vojenského podzemí. Milovníci vojenství se mohou těšit na obnovený dělostřelecký srub s novou pancéřovou střílnou, moderní zázemí a děti ocení venkovní hrací prvky.

www.hanicka.cz

 

Dárky, které si můžete vyrobit sami

Chcete si vyrobit vlastními rukami dárek pro někoho blízkého nebo jen tak pro sebe? Máme pro vás zajímavý tip. Navštivte Chráněné dílny Kopeček, které najdete v Bartošovicích v Orlických horách. Jejich výrobky mají certifikát Orlické hory – originální produkt®, a ochrannou známku Práce postižených. Když bude ošklivé počasí, můžete si tu objednat exkurzi s ukázkami řemesel. Zároveň si lze také domluvit workshop ve tvořivých dílnách a vyrobit si něco pro radost nebo jako dárek. Mají keramickou, košíkářskou, tkalcovskou, šicí i tiskařskou dílnu. K rukám vám bude samozřejmě ochotný personál. Na Kopečku se také tradičně konají velikonoční a vánoční jarmarky, takže i při těchto příležitostech můžete toto místo navštívit a zakoupit si něco na památku.

www.kopecek.neratov.cz 

Další zajímavé články z turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko najdete zde.

 

rop eu
nahoru