Přeskočit na obsah

Dobijte si baterky na místech vyzařujících atmosféru

12.09.2019

zdroj: DSOHP

Kde si dobít baterky v Orlických horách a Podorlicku? To není vůbec těžká otázka, protože v této oblasti se nachází několik poutních míst plných tajemné, magické, energii vyzařující atmosféry. Je zde velmi přítomný jejich genius loci, tedy duch místa. Vydejte se s námi za magickými místy našeho podhůří i hor!

Cesta manželů v Rokoli

Nedaleko Nového Hrádku u obce Bohdašín najdete v rokli mariánský poutní areál Rokoli.  Kromě studánky v místě, kde se měla zjevit Panna Marie, si zde můžete prohlédnout pseudogotický kostel, dřevěnou Loretu a lesní křížovou cestu. Zpomalte ve shonu dnešního světa při krátké procházce přírodou po „Cestě manželů“. Začíná u laviček u rybníčků. Popřemýšlejte o životě, vašem manželském vztahu, vztahu k sobě, k druhým. Zastavte se u 15 tabulí s texty a plastikami. Jednotlivá zastavení se dotýkají běžných událostí v životě. Tyto chvilky zastavení bude pro vás nejen hezkou procházkou, ale určitě obohatí váš život či se stane novým impulsem. Přijďte si vychutnat poklid místa, projít se přírodou propojenou s magickými významy nebo si nabrat trochu vody ze zázračné studánky, pro kterou sem jezdí lidé ze širokého okolí. www.bohdasin.cz

 

Charismatické Dřízenské údolí

Koncem 19. století v malebném Dřízenském údolí u vsi Přepychy založil místní kaplan Alois Mádr charismatické poutní místo. Kromě jeho pomníku je tu k vidění kaple Panny Marie Lurdské. Projít se tu můžete po křížově cestě se 14 zastaveními, zakončené Božím hrobem ve skále. Nevynechejte také možnost osvěžení v místní studánce. Právě tento silný a údajně nikdy nevysychající pramen vedl kaplana Mádra ke stavbě tohoto areálu. I dnes je toto charismatické údolí místem setkávání lidí při mších a církevních oslavách, svatebních obřadech mladých lidí i cílem příjemných procházek a návštěv místních i turistů. My vám teď poradíme, jak se na toto místo s genius loci dostanete. Vydejte se od dominanty obce, kostela sv. Prokopa po silnici II. třídy směrem na Záhornici, zhruba po 300 metrech odbočte mírně vpravo a pokračujte necelý kilometr po žluté turistické značce. Když vyjdete z lesa, rozprostře se před vámi magické údolí. Až se sem vydáte, vezměte si sebou buřty a chleba, je tu ohniště, kde si můžete buřta opéct. Pro ty z vás, kteří rádi meditují, postačí meditační hudba ve sluchátkách. Vychutnejte si toto místo se vším všudy! www.prepychy.cz

 

Neratovský FÉNIX

Obec Neratov v Orlických horách netřeba jistě představovat. Je znám již po celé České republice ať již svoji unikátní prosklenou střechou, prostřednictvím slov a rozhovorů Mons. Josefa Suchára v médiích. Stále je to však hojně navštěvované místo, které má své kouzlo a genius loci. Historie kostela Nanebevzetí Panny Marie je více než pohnutá. Přesto kostel vstal z popela jako bájný Fénix. Novinkou letošní sezóny jsou zpřístupněné věže s novými báněmi, odkud je krásný výhled. Ve věžích najdete výtvarnou instalaci, která představuje slavné i dramatické osudy kostela a obce Bärnwald-Neratov. Časová osa dějin v podobě obrazu a dat provází návštěvníka při cestě po schodištích obou kostelních věží. Neratov prošel etapami rozkvětu, poutní slávy – jako mimořádně působivé a proslulé duchovní místo, ale také etapami krutě devastujícími, které dávali jen velmi malou naději na pokračování života. Obnovu celého místa můžeme pokládat za zázrak, který pokračuje dodnes. Uchování tohoto poselství naděje je však podmíněno dalšími kroky. Podle Martina Bubera vyžaduje život symbolu v každé době vždy ještě „vydávajícího se člověka“. Přejeme vám nejen načerpání vnitřní energie, ale také osobní prožití této pravdy. Závěrečná slova v bohoslužebném shromáždění v místním německém nářečí kdysi zněla: „...Ei Goots Noama“ v českém jazyce „...Jděte s Bohem!“. www.neratov.cz

 

Vnitřní energie a síla na Homoli

Víte, že jsou pouze dvě svatá schodiště Scala sancta v Evropě, jež jsou postaveny přesně podle oblíbené katolické modlitby růžence? Mají 153 kamenných stupňů a 16 odpočívadel, tedy 153 Zdrávasů a 16 Otčenášů, které poutník vkleče zdolá při cestě nahoru. Jedny jsou v Itálii a ty druhé na pečlivě vybraném místě mezi obcemi Borovnice a Lhoty u Potštejna – na vrchu zvaném Homol s jedinečným poutním místem, které je novou kulturní památkou.  Svaté schody vedou k raně baroknímu kostelu Panny Marie Bolestné. Můžete je vyjít samozřejmě i ve stoje, rozhlédnout se po malebném okolí a nadechnout se místního genia loci. Zjistíte, jakou pozitivní energií je naplněno, a to nemluvíme o řadě pověstí, které Homoli obklopují. Místo patří pod správu Římskokatolické farnosti - děkanství Kostelec nad Orlicí, jejímž filiálním kostelem Panny Marie Bolestná je. Areál je veřejnosti volně přístupný. Kostel je otevřen o bohoslužbách a poutích. Bohoslužby se zde slaví od svátku Zmrtvýchvstání Páně (tj. po Velikonocích) do 25. prosince, vždy každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci od 14:30 hodin. Tajuplnou atmosféru s pocity uvolnění, oddanosti, klidu a ticha místo získává především v podvečerních hodinách. Zastavte se tu! Naplní vás to tu vnitřní energií a silou! www.borovnice.info

 

Symbolika pěti ctností v Letohradě

Na kopci nad městem Letohrad se vypíná barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. Už téměř tři století k ní míří poutníci, a to nejen věřící. Symbolikou a tajemným ovzduším doslova dýchá. Je totiž postavena ve vztahu k pěti hvězdám zobrazovaných okolo hlavy sv. Jana. Pětiúhelníkový půdorys má nejen kaple, ale i ambity, které zdobí věžičky s pěti zvony. Dále pět vchodů do kostela, pět oken, pětiboký oltář s pěti plastikami ctností. Tyto plastiky přestavují víru, naději, lásku, statečnost a dobročinnost. Další pětice jistě najdete při vlastní návštěvě. Ke kapli se nejpohodlněji dostanete cestou z letohradského zámeckého parku, ke svatostánku vede lipová alej z roku 1734. Její součástí jsou i misionářské kříže, které pocházejí ze sedmnáctého století. Cestou si můžete odpočinout na několika lavičkách. Z vrcholku Kopečku uvidíte panorama Orlických hor, Kralický sněžník a při velmi dobré viditelnosti dohlédnete až na Sněžku a jen kousek od kaple najdete novu Muchovu vyhlídku s pohledem na údolí Tiché Orlice. Objevte v sobě při návštěvě této barokní perly svých pět ctností!  www.letohrad.eu

 

Zázrak v Malé Marii-Zell  

Na Mariánské hoře u Horní Čermné na Orlickoústecku můžete najít poutní kostel, 14 kapliček křížové cesty a dvojitou lipovou alej. Svatostánek ukrývá ve svém nitru presbytář původní kapličky z roku 1864 a přímo před oltářem je umístěn pískovcový sloupek s obrázkem Panny Marie Zellenské. Však se také Mariánské hoře přezdívá „malá Maria-Zell“ podle slavného poutního místa v Rakousku. Brožurka Hora Mariánská v Čermné z roku 1896 líčí údajný zázrak, který se tu kdysi stal. Dávný ctitel Panny Marie Cellenské, Antoní Keprta z Kunvaldu u Žamberka vezl tudy roku 1814 mlýnské kameny. Pozdě večer sjel cestou roklinatou až k nejvyššímu výstupku, kde se vůz s nákladem na něj převrhl. Nevida pomoc, volal k Panně Marii Cellenské, aby ho vyprostila. Zjevila se mu bílá panna, jež beze slova se svítilnou v ruce vůz nad ním zdvihla. Světlo viděl tak dlouho, dokud neuhnul na správnou cestu, načež panna i se světlem zmizela. Zavázel se, že bude každoročně do Maria Celli putovat, a tento slib až do své smrti věrně plnil. Na památku svého zázračného zachránění pověsil na lípu obrázek, který zázračný děj představuje. Zázrak tu může čekat na každého, zastavte se tu při svém rozjímání! www.lanskroun.eu

 

Rozsviť si své SVĚTÝLKO

Přímo magického ducha vyzařuje kostel sv. Jana Nepomuckého, jedna z mála dochovaných staveb vesnice Vrchní Orlice na Rychnovsku, jež je od roku 2012 kulturní památkou. Kostel vznikl v letech 1708–1712 z původní hřbitovní kaple. Postaven byl Italem Carlem Antoni Reinem usazeným v Rokytnici v Orlických horách, který se roku 1730 zabil při stavbě kostela v Neratově. V roce 1770 byl kostel rozšířen a byla přistavěna věž. Ačkoliv kostel pochází z 18. století a jeho interiér byl postupně vykrádán a ničen, stojí určitě za návštěvu. Zachovaly se v něm pouze jeho lavice. Jeho oltář byl převezen do kostela sv. Bartoloměje v Bystrém. Milovníci filmů režiséra Jiřího Menzela mohli hřbitov, který je hned vedle kostela zahlédnout ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále ve scéně ze hřbitova z vysídlené německé vesnice. I zde došlo po 2. světové válce k odsunu Němců a téměř celá vesnice byla po druhé světové válce zbořena. Vidět jste ho také mohli v 5. dílu seriálu Labyrint III, kdy v kostele policie vyšetřuje vraždu Sandry Konrádové. Kostel ožívá několikrát do roka. V červenci při festivalu umění MEZI HORAMA, který pořádá spolek Magdalena Bartošovice v Orlických horách. Peníze vybrané na dobrovolném vstupném pomáhají spolku v opravě kostela. V měsíci září se toto magické místo rozzáří desítky plamínků svítilen, pochodní, svíček a jiných světýlek vyrobených regionálními výtvarníky při akce SVĚTÝLKA NA VRCHNÍ ORLICI. Záři světel doplní koncerty a autorské čtení. Dveře jsou tu dokořán. Kdo vejde dovnitř, hned pocítí tu zvláštní atmosféru, jako by se tu zastavil čas - ticho, prázdné lavice, holé, místy trhlinami poznamenané zdi zbavené jakékoli výzdoby. Místo, kde pod modře vymalovanou klenbou stával bohatě zdobený oltář s obrazem, dnes zeje prázdnotou a zub času hlodá i na dřevěném obložení balkonu. Vezměte si také svou svíčku a přijeďte na SVĚTÝLKA podpořit obnovu kostela a vzdát hold této unikátní památce! www.bartosovice.eu

 

Mimo tyto dechberoucí místa najdete v Orlických horách a Podorlicku nespočet dalších tipů, které vás dobijí energií téměř na každém kroku. Ať už jsou to kapličky podél silnic a lesních cest, místa v lese na pařezu nebo mysliveckém posedu, kde si můžete v průběhu procházky v klidu posedět. Své kouzlo má dozajista východ i západ slunce. Najdete tu mnoho míst, odkud můžete počátek nebo zakončení dne pozorovat. Ponořte se do paprsků vycházejícího slunce, přivřete oči při jeho zapadání za obzor. Své místečko si tu každý z vás určitě najde. Přijeďte si k nám dobít baterky!

Další zajímavé články z turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko najdete zde.

rop eu
nahoru