Přeskočit na obsah

Pohraniční opevnění v Orlických horách

14.11.2007

Systémem betonových pevností se meziválečné Československo pokoušelo bránit křehkou demokracii. V Pardubickém kraji toto odhodlání symbolizuje hlavně dělostřelecká tvrz Bouda u Těchonína, severně od Jablonného nad Orlicí, a navazující soustava pohraničních pevností.

Ve druhé polovině třicátých let se pod vlivem hrozícího nebezpečí ze strany Německa začala budovat pevnostní linie po celé délce hraničního hřbetu Orlických hor. Dělostřelecká tvrz Bouda je v současné době největším muzeem československého stálého opevnění na území České republiky. V jeho blízkosti je každoročně pořádána vzpomínková akce Cihelna. Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí (dokončeny byly ještě tvrze Smolkov, Hůrka, Adam a Hanička). Společně se sousedními tvrzemi Hůrka a Adam měla zesilovat pevnostní linii v prostoru kladského výběžku, kde se dalo předpokládat nasazení početných jednotek nepřítele.

Tvrz Bouda tvoří pět objektů, tzv. srubů, postavených v nejvyšším stupni odolnosti. Stropy a stěny orientované směrem k nepříteli jsou tvořeny vrstvou zvlášť odolného železobetonu o tloušťce 3,5 metru. Odolávaly přímým zásahům dělostřeleckými granáty ráže 420 mm a všem tehdy známým leteckým pumám. Tyto sruby jsou hluboko v podzemí navzájem propojeny systémem chodeb a sálů. V podzemí tvrze se nacházelo vše důležité, co by její posádce umožnilo bojovat v obklíčení i několik týdnů.

Od roku 1990 zde probíhají rekonstrukční práce za pomoci nadšenců z řad amatérských zájemců o čs. opevnění. Podařilo se zpřístupnit téměř celou tvrz, ročně ji navštíví více než 15 tisíc návštěvníků.

Mobilizace - Cihelna je vzpomínkovou akcí s bohatým programem, určená všem příznivcům vojenské historie, zájemcům o tematiku obrany státu i zvědavým návštěvníkům - laikům. Cihelna znamená velkou koncentraci historické vojenské techniky, zbraní, uniforem, výstroje a veřejnosti přístupných pevnostních objektů z let 1935 – 1938. Pořádá se pravidelně poslední víkend v srpnu, letos se konala již podesáté, s vypovídajícím mottem „Těžká cesta ke svobodě“.


Často navštěvované a oblíbené je Vojenské muzeum Králická pevnostní oblast se stálou výstavou zbraní, uniforem, dokumentů, vojenských vozidel a těžké bojové techniky v bezprostřední blízkosti pěchotního srubu K-S14 „U Cihelny“. Vojenské muzeum Králíky vzniklo v roce 2000. Leží právě uprostřed rozsáhlého pásma československého opevnění z období let 1935 - 1938. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází velké množství zachovalých pevnostních staveb různého typu, které sugestivně zapůsobí na každého návštěvníka zdejšího regionu. Muzeum je otevřeno celoročně, a zdejší informační centrum podává informace o všech přístupných objektech a muzeích čs. opevnění z let 1935 - 1938.

zdroj: CzechTourism - Regionální infobulletin

Objekty

  • Vojenské muzeum Králíky (Králíky)
  • Dělostřelecká tvrz Bouda (Těchonín)
  • Pevnostní objekt K – S 8 U nádraží (Králíky)
  • Muzeum čs.opevnění z let 1935-8 - Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" (Králíky)

rop eu
nahoru