Přeskočit na obsah

Kolowratský zámek nově

07.12.2007

Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou připravuje pro turistickou sezónu 2008 řadu novinek, jak nám prozradil současný správce zámku.

„Když jsem přijal místo kastelána na zámku v Rychnově, dal jsem si osobní cíl, aby se Kolowratský zámek stal centrem společenského dění nejenom pro město, ale i pro široké okolí tak, jak tomu v historii bývalo. A myslím, že jsme to s majiteli zámku, manžely Kolowratovými, vzali opravdu „od podlahy“. Po několika měsících začínám mít pocit, že jsme to uchopili za správný konec.“

Po mnoha letech se inovuje stávající zámecká expozice, do současné doby, v jediném prohlídkovém okruhu. To se však změní, neboť se připravuje otevření dalších dvou okruhů. Ve druhém okruhu si budou moci návštěvníci zámku prohlédnout část expozice stávající i úplně nové, projdou spojovací chodbou, kterou se dostanou do kostela Nejsvětější Trojice (chodba dosud nikdy nebyla veřejnosti zpřístupněna a doposud se všichni návštěvníci domnívají, že je to pouhá zeď). Po prohlídce kostela přejdou do zvonice s třetím největším zvonem v Čechách - Kryštofem. Další připravovaný okruh, v pořadí již třetí, není typicky zámecký, ale to mu rozhodně neubírá na atraktivnosti. Jedná se totiž o kryt civilní obrany, který byl pod budovou zámku tajně zbudován začátkem 70.let minulého století a který měl sloužit při případném napadení státu padesáti velícím důstojníkům k úkrytu a k velení.

V letošním roce se poprvé na zámku také objevily drezurní ukázky, při kterých koně prováděly volné drezurní sestavy na hudbu. A protože ušlechtilí koně k zámku patří, stane se z toho tradice. V roce 2008 budou koně na zámku vystupovat během Hudebních slavností Gabriely Beňačkové opět v Drezurním jezdeckém koktejlu, tentokrát s choreografií na slavné operní árie. A v rámci oslav 750. výročí od první písemné zmínky o Rychnovu nad Kněžnou proběhne v zámeckém parku jezdecká skoková soutěž Mini Max o ceny starosty města, hraběte Kolowrata a o cenu firmy Zooprodukt.

Kolowratský zámek se bude i nadále zapojovat do dalších kulturních aktivit města, aby se stal přirozenou součástí života pro město i okolí.

zdroj: CzechTourism - Regionální infobulletin

Objekty

rop eu
nahoru