Přeskočit na obsah

Vojenské památky

Když se v roce 1933 dostal v Německu k moci Adolf Hitler a začal se tam rozbíhat mohutný zbrojní průmysl, bylo jasné, že Evropě hrozí vážné nebezpečí. Československo bylo jedním z nejvíce ohrožených států, neboť německé obyvatelstvo v pohraničí v mnoha případech tvořilo většinu obyvatelstva té oblasti a stále častěji požadovalo připojení k říši. Úzký a protáhlý tvar republiky byl v případě útoku ze severu pro naši obranu nevýhodný, a proto při této části hranice s Německem vzniká mohutný systém železobetonových opevnění po vzoru francouzské Maginotovy linie.

V oblasti Orlických hor sestupuje pevnostní pásmo od tvrze Bouda (v hřebeni Suchého vrchu) po svahu úbočí na Mladkov, přechází údolí Tiché Orlice k jižnímu okraji obce Petrovičky (dříve Německé Petrovice), stoupá ke kopci Adam, kde byla vybudována tvrz stejného jména (významná pozice územní a taktická, veřejnosti nepřístupná, je v držení Armády ČR). Odtud pevnostní linie pokračuje na soutěsku Zemská brána v údolí Divoké Orlice a dále Žamberskými lesy k plochému horskému sedlu na Panském Poli, kde prochází silnice z Rokytnice v Orlických horách do Bartošovic. Zde byla vybudována další tvrz – Hanička.

Od ní linie stoupá na Anenský vrch, odkud pokračuje na Komáří vrch, kde jsou poslední dokončené objekty těžkého opevnění. Úsek mezi Komářím vrchem a Polomem nebyl dobudován (ani rozestavěn), linie jdoucí po hlavním hřebeni Orlických hor je tvořena pouze lehkým opevněním. Mezi Velkou a Malou Deštnou pevnostní linie opouští hlavní hřeben pro blízkost státní hranice a dále sleduje nižší hřeben za Šerlišským potokem. Přes Sedloňovský vrch sestupuje k obci Polom, kde navazuje na opevnění náchodské oblasti a rozestavěnou tvrz Skutinu, uzavírající přístup z Německa na Olešnici a Nové Město nad Metují.

 

        

 

Inspirativní programy

Vyhledání objektů

Výsledky hledání

Počet vyhledaných záznamů: 8
Hanička - tvrz - vojenské opevnění. košík Hanička - tvrz - vojenské opevnění

Pevnost Hanička patří do systému předválečného opevnění budovaného ve třicátých letech minulého století především proti Německu. Své dívčí jméno pevnost dostala podle osady nacházející se v okolí. Skládala...
tel: 491616998, 494595393, 736752218

Adresa: Rokytnice v Orlických horách

Dělostřelecká tvrz Bouda. košík Dělostřelecká tvrz Bouda

Objekt z let 1935 – 1938 je nejzachovalejší stavbou svého druhu na území ČR. Tvrz tvoří pět bojových objektů v nejvyšším stupni odolnosti (stěny a střešní desky 350 cm tloušťka) a rozsáhlý systém podzemních...
tel: 777647114

Adresa: Těchonín

Muzeum Vysoký Kámen - československé opevnění. košík Muzeum Vysoký Kámen - československé opevnění

Objekty československého opevnění z let 1936 - 1938 a jejich následné poválečné reaktivace. K vidění je objekt těžkého opevnění K — S 25, dále tři objekty lehkého opevnění. Číslo 260 v podobě poválečné...
tel: 724333769

Adresa: Těchonín

Nízká - pěchotní srub R-S 72. košík Nízká - pěchotní srub R-S 72

Oboustranný pěchotní srub postavený v arabské odolnosti se střílnou pro 9cm minomet jako součást linie těžkého opevnění spadající do 2. stavebního podúseku - Kunvald. Dvoupatrový objekt byl budován ve...
tel: 606604854

Adresa: Rokytnice v Orlických horách

Průsek - pěchotní srub R-S-87. košík Průsek - pěchotní srub R-S-87

Ojediněle zachovaný objekt, na kterém se dochoval i původní pancéřový zvon. Na levé straně byla namontována minometná střílna pro minomet ráže 9 cm. Na mušce měl Komáří vrch s pozorovatelnou a blízkou...
tel: 605590861, 723265536

Adresa:

Jaroslav - pěchotní srub N-S 47. košík Jaroslav - pěchotní srub N-S 47

Oboustranný pěchotní srub ve III. stupni odolnosti postavený v blízkosti tvrze Skutina. Srub je součástí pevnostní linie Československého opevnění z r. 1938. Hlavní střílny byly odstraněny a zazděny, dochovala...
tel: 606909028

Adresa: Sedloňov

Pěchotní srub R-S 74 "Na Holém". košík Pěchotní srub R-S 74 "Na Holém"

Objekt byl za Mnichovské krize zcela vybaven a vyzbrojen protitankovými kanóny a kulomety. Přestože je vnitřní část nepřístupná, srub stojí za zhlédnutí, vzhledem ke své výjimečné zachovalosti. U srubu...
tel: 603336525

Adresa: Bartošovice v Orlických horách

Tvrz Skutina - vojenské opevnění. košík Tvrz Skutina - vojenské opevnění

Tvrz Skutina byla projektována jako šest objektů na délce 1350 metrů (z toho dva pěchotní sruby, které jediné byly dokončeny) propojených podzemními chodbami s úzkorozchodnou dráhou. Plánovaná bojová osádka...
tel: 603521468

Adresa: Sedloňov

Počet vyhledaných záznamů: 25
Dřevěná lávka. košík Dřevěná lávka

Dřevěná lávka z roku 1886 vedoucí do zámeckého parku. Lávka prošla několika rekonstrukcemi. Dodnes je na stejném místě a stále spojuje horní zámecký par Arboreta Žampach s cestami na hrad Žampach a okolo...
tel: 465618185

Adresa: Žampach 1

Choceň - skalní průřez. košík Choceň - skalní průřez

Vznikl po probourání tunelu při elektrifikaci trati v letech 1949 - 1953. Dnes tento průřez překlenuje železobetonový most.

Adresa: Choceň

Ivanské jezero - vodní nádrž. košík Ivanské jezero - vodní nádrž

Údolní gravitační zděna hráz z lomového kamene postavená v letech 1905-1910 slouží pro rekreaci a jako ochrana před povodněmi.

Adresa: Rychnov nad Kněžnou

Ledská - vodní mlýn. košík Ledská - vodní mlýn

Barokní vodní mlýn s roubeným patrem a šindelovou střechou. Obklopuje ho velký dvůr, lemovaný hospodářskými budovami.

Adresa: č.p. 56, Hřibiny-Ledská

Muzeum hornictví v Nowej Rudzie. košík Muzeum hornictví v Nowej Rudzie

Jedny z nejstarších dolů v Polsku s historií sahající až do 15 st. Od r. 1989 všechny uzavřeny, později zde vzniklo muzeum hornictví. Budova muzea - expozice důlního hornictví a historie těžby uhlí v Dolním...
tel: 748727911

Adresa: ul. Obozowa 4, Nowa Ruda

Náhon Alba. košík Náhon Alba

Uměle vytvořený náhon na mlýny je jedním z nejstarších vodních děl ve východních Čechách. Kanál je 17,5 km dlouhý a byl vybudován v 15. st.

Adresa: Častolovice

Opočno - štětová cesta. košík Opočno - štětová cesta

Dochovaná štětová cesta je vytesaná ve skále a lemuje ji řada historicky zajímavých objektů barokního původu, které spolu s kamennými opěrnými zdmi charakterizují původní způsob výstavby města v členitém...

Adresa: Podkostelí, Opočno

Pašerácká lávka. košík Pašerácká lávka

Lávka byla původně postavena pro potřebu svážení dřeva z panských lesů, v nočních hodinách však byla využívána i k pašování různého zboží.

Adresa:

Pastviny I. - vodní dílo. košík Pastviny I. - vodní dílo

Původně přečerpávací elektrárna postavená v letech 1933-1938 na Divoké Orlici je od roku 1966 využívána pouze ve špičkách odběru elektrické energie v turbinovém provozu. Má gravitační zděnou hráz o výšce...

Adresa:

Peklo - krytý most. košík Peklo - krytý most

Přes Zdobnici nedaleko silnice z Hradce Králové do Žamberka u osady Peklo se nachází silniční krytý most věšadlové konstrukce s valbovou šindelem krytou střechou. Je 17 m dlouhý a 5 m široký. Postaven...

Adresa: Vamberk, Peklo

Písečná - vodní mlýn. košík Písečná - vodní mlýn

Samotná mlýnice je doplněna o exponáty připomínají způsob vesnického bydlení, zemědělského nářadí a mlynářského řemesla minulých dob. Shromážděné předměty pocházejí výhradně z Písečné.
tel: 737648926

Adresa: Mlýn, čp. 35, Písečná u Žamberka

Poldr Žichlínek. košík Poldr Žichlínek

Hráz poldru podél toku Moravské Sázavy v obci Žichlínek. Plocha zátopy činí 186 ha a retenční objem 5,9 mil. m3. Celková délka hrází 1 574 m při maximální výšce 7,6 m.

Adresa: Žichlínek

Sopotnice - chlebová pec. košík Sopotnice - chlebová pec

Plně funkční replika tzv. hliněnky - dřevem vytápěné gotické chlebové pece. Je postavena z bezmála 3000 pálených cihel, ve vnitřním prostoru pece lze upéct až 40 bochníků chleba najednou.
tel: 465584128

Adresa: Sopotnice

Stará císařská silnice. košík Stará císařská silnice

Ojediněle dochovaný úsek silnice z 18. st., který spojuje Vamberk s Rybnou nad Zdobnicí.

Adresa: Rybná nad Zdobnicí

Verměřovice - kamenný most. košík Verměřovice - kamenný most

Kamenný most ze 2. pol. 19. st. je postavený z pískovcových kvádrů z lomu v Klášterci nad Orlicí. Most je 29 m dlouhý a 4 m široký, vede přes řeku Tichou Orlici.

Adresa: Verměřovice

Vodní elektrárna. košík Vodní elektrárna

Vodní elektrárna je unikátní tím, že je první plně automatickou elektrárnou na území bývalého Československa. V provozu je od roku 1932. v roce 2007 prošla elektrárna poslední velkou rekonstrukcí. Pracuje...

Adresa: Litice nad Orlicí, Záchlumí

Zlatý důl - muzeum. košík Zlatý důl - muzeum

Důl ležící ve Złotém Stoku, kterému od 15. st. těžba a hutnictví zlata zaručila patřičný rozkvět (Němci ho nazývali Reichenstein - bohatý kámen). Důl byl v druhé pol. 20. st. uzavřen. Ve štolách se nachází...
tel: 748175574

Adresa: ul. Złota 7, Złoty Stok

Pastviny - most. košík Pastviny - most

Adresa: Pastviny

košík Akvadukt Třebařov

Akvadukt je tvořen z pískovcových kvádrů a patří mezi posledních 6 takových staveb, které jsou stále funkční.

Adresa:

košík Hradlo u strážního domku

Technická památka z doby stavby olomoucko - pražské dráhy.

Adresa: Orlické Podhůří

košík Keprtův mlýn

Areál mlýna, pilnice, strojovny, kotelny a komína.

Adresa: Kunvald

košík Krasíkovský tunel

Nejstarší zachovaný dvoukolejný železniční tunel v České republice. Tunel je dlouhý 145,8 metrů a dosloužil v roce 2004.

Adresa:

košík Retenční nádrž Rychtářský les

Retenční nádrž sloužící k zadržení dešťových srážek a jejich následnému řízenému vypouštění v neškodném množství.

Adresa: Albrechtice

košík Vamberk - kamenný most

Kamenný most přes Zdobnici pochází z let 1864-1865. Má tři oblouky a jsou na něm umístěny sochy českých světců sv. Ludmily, sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa, sv. Metoděje, sv. Václava a sv. Vojtěcha....

Adresa: Vamberk

košík Třebovský mlýn

Historický mlýn se zachovalou původní mlýnskou technologií ve 3 patrech.
tel: 723852898

Adresa: Na Rybníku 57, Dlouhá Třebová

rop eu
nahoru